Yearly Archives: 2013

Monday, September 16, 2013

Linköpings forskare banar väg för elbilar

Linköpings universitet och Statens väg- och transportforskningsinstitut ska tillsammans undersöka hur man kan öka populariteten hos laddningsbara hybridbilar. Under två år kommer man att göra förarintervjuer och samla in tekniska data för att kunna planera för framtidens koldioxidfria städer.

– Vår uppgift i det här projektet är att försöka hitta hindren och sedan eventuellt föreslå lösningar, berättar Lars Nielsen, professor inom fordonssystem vid Linköpings universitet, i ett inslag i TV4 Öst.

Forskarna kommer att studera förarens beteende och inställning till el-bilar, de tekniska förutsättningarna i och kring bilen samt politikers och stadsplanerares roll i sammanhanget.

I undersökningen används bland annat fyra av universitetets hybridbilar. Två av dessa kom ursprungligen dit som testfordon från Volvo i ett SHC-finansierat projekt där doktoranden Christofer Sundström undersöker design av diagnossystem.

– SHC fungerade som en plattform som sammanförde Volvo och LiU i det projektet, säger Lars Nielsen. Nu kan universitetet dra nytta av kunskapen och bilarna även i denna nya forskning.

Fordonen ska få loggningsutrustning som möjliggör detaljerade studier av bland annat körmönster. Studierna kommer att genomföras i två bostadsområden som just nu håller på att byggas. Tanken är att områdena sedan ska tjäna som förebilder för framtida hållbart stadsbyggande.

Forskarna kommer att studera såväl Volvo V60 D6 som Mitsubishi MIEV och Opel Ampera, som alla körs i daglig trafik. Som referensfordon finns hela LiUs ordinarie hyrbilsflotta som består av sammantaget 38 bilar som körs på biogas, etanol eller el/bränsleeffektiv diesel.

Övriga deltagare i projektet är Energimyndigheten, Linköpings och Norrköpings kommun, Tekniska verken, Volvo, Chargestorm, Akademiska Hus och LinköpingsBo2016.

Läs mer om projektet >>

Christofer Sundströms doktorandprojekt  >>


Thursday, September 5, 2013

Barack Obama diskuterade bränsleceller på KTH

Under sitt besök i Sverige träffade den amerikanske presidenten bland andra Göran Lindbergh, professor i tillämpad kemi vid KTH och ledare för temagruppen Energilagring inom SHC. Barack Obama ställde frågor till forskarna om bränslecellstillämpning i praktiken.

– En fantastisk möjlighet, tycker Göran Lindberg, som hoppas att besöket ska leda till större internationella satsningar inom området.

President Obama besökte KTH i onsdags i sällskap med statsminister Fredrik Reinfeldt och energiminister Anna-Karin Hatt. Förutom Göran Lindbergh var även forskarkollegerna Carina Lagergren och Rakel Wreland Lindström på plats i det utrymda biblioteket för att demonstrera forskningen kring bränsleceller.

Bränslecellsbilen Sleipner som KTH-teknologer byggt, användes av Göran Lindbergh som exempel på hur bränslecellstekniken kan användas i praktiken. Sleipner kan köra 150 mil på vätgas med ett energiinnehåll motsvarande en liter bensin.

Göran Lindbergh visar Sleipner för Obama.

Ovan: Bränslecellsbilen Sleipner är byggd av KTH-teknologer och deltog nyligen i tävlingen Shell Eco Marathon. Bild: Peter Larsson

– Det känns viktigt att kunna visa upp konkreta exempel på hur bränslecellstekniken kan användas för uthålliga transportsystem, säger han. Både rent forskningsmässigt och som en illustration på hur kunskapen kan föras över på studentnivå.

Under de tio minuter Obama tillbringade vid forskarnas station fick presidenten även se demonstrationer av en bränslecell som använder rester från olivoljeproduktion för att producera elektricitet, samt mobilladdaren PowerTrekk som laddas med vanligt vatten.

Obama tittar på mobilladdare.

Ovan: Laddaren PowerTrekk laddas med vanligt vatten och är en av de första kommersiella framgångarna för bränslecellstekniken. Foto: Peter Larsson

– Vi är väldigt nöjda med hur det gick. Nu hoppas vi att den här händelsen kan gynna KTH:s miljöteknikforskning i stort och även bidra till att få ungdomar mer intresserade av att plugga här, säger Göran Lindbergh.

Radioinslag, Klotet, P1: KTH-forskare visar bränsleceller för Obama >>


Thursday, August 15, 2013

FFI electromobility-konferens 2013

Välkommen att höra några av deltagarna i electromobilityprojekten berätta om vilka utmaningar de ställts inför och vad de kommit fram till!

Electromobility är ett av de forskningsområden där Fordonsstrategisk Forskning och Innovation (FFI) satsat extra medel för att stödja utvecklingen av en fossiloberoende fordonsflotta till 2030.

Tid: 3 september klockan 10.00-16.30 (kaffe och fralla från 09.30).

Plats: Lindholmen Science Park Conference Center, Göteborg.

Anmälan: Maila namn, företag och mailadress till christine.johansson@chalmers.se senast 28 augusti. Meddela även allergier etc.

Konferensen är kostnadsfri!

Ladda ner program >>

Logotyper

PROGRAM

09.30 Registrering och kaffe

10.00 Välkommen – Elna Holmberg

10.15 Experience from 40 years with Volvo Cars efficiency and electrification –Robert Eriksson

10.45 Energieffektiva kiselkarbidbaserade drivsystem för fordon – Tomas Hjort

11.00 Utmaningar för högtemp- SiC i fordon – John Simonsson

11.15 Körcykler – Jonas Sjöberg

11.30 Lunch

12.30 Eldrivet – Johan Hellsing

12.45 HyRange – Hybrid bil med en Range extender i Serie/parallell installation – Johan Engman

13.00 Batterifrågeställningar – Theresa Granerus/Henrik Markusson

13.15 ExSAM drivenhet för Hybrid Transmission tunga fordon – Anders Göransson

13.30 Modellering av elhybriddrivlinor – Astrid Lundgren

13.45 Elektrifiering, inbyggd mjukvara & modellering  – John Lantz

14.00 Induktiv laddning möjlighet för elfordon – Mikael Alatalo

14.15 Bränsleceller på väg – Hans Pohl

14.30 Kaffe

15.00 Fältprov av laddhybridbussar i Göteborg – Else-Marie  Malmek

15.15 Sociotekniska erfarenheter av elfordons-användning i praktiken – Martina Wikström

15.30 Exploring business models and discontinuous innovation transition to ERS – Stefan Tongur

15.45 Powertrain Type Selection by Total Cost of Ownership Minimization – Jonas Hellgren

16.00 Jämförande analys av stödsystem för elektromobilitet i Kina, EU och USA  – Magnus Karlström

16.15 Framtidsplaner för Electromobilitys styrgrupp – Elna Holmberg

16.30 Tack!


Friday, July 5, 2013

Fem frågor till Sonja Tidblad Lundmark

Hon är en av SHCs forskare inom området Elektriska maskiner och drivsystem och intresserar sig för udda maskiner med annorlunda material. Nyligen höll Sonja Tidblad Lundmark sin docentföreläsning i elteknik på temat Elektriska drivsystem för fordonsapplikationer med hänsyn till återvinningsaspekter.

Sonja Tidblad Lundmark

Hur kom det sig att du började forska kring elektriska maskiner?
Det var ett intresse som sprang ur kärnkraftsdebatten. Jag ville bidra till att utveckla användandet av andra energikällor, och använda min forskning till att skapa ett miljövänligt, hållbart samhälle. Just nu är vindkraft och elbilar de områden som utvecklas mest, men det finns flera andra tillämpningar som också är intressanta, jag har till exempel tidigare arbetat med nya effektivare transformatorer.

Din forskning handlar om el- och hybridfordon och vindkraftgeneratorer. Vad fokuserar du på?
Jag inriktar mig framför allt på lite udda maskiner, s.k. transversalflödesmaskiner och klopolmaskiner. Ännu är den här typen av maskiner inte så vanlig i hybridfordon. De är intressanta eftersom de kan ge bra prestanda trots att de är relativt små. Dessutom kan man använda annorlunda, mer miljövänliga material, som underlättar återvinning. Jag tittar på verkningsgrad, effekt- och momenttäthet och feltolerans, och har också börjat undersöka termisk modellering bland annat för att minska påverkan på permanentmagneterna i maskinerna.

Varför är återvinning en viktig aspekt när det gäller elmaskiner i fordon?
– I elektriska maskiner används framför allt koppar eller aluminium, stållaminat eller pressat järnpulver och permanentmagneter. Vissa av dessa är väldigt dyra material som finns i begränsad mängd vilket gör det intressant att både minska materialåtgången och att designa för återvinning.

Berätta om ett roligt framsteg under den senaste tiden!
Nyligen publicerade jag och en kollega en artikel där vi jämförde en Toyota Prius-motor med en transversalflödesmaskin. Vi kom fram till att det finns vissa fördelar med att använda transversalflödesmaskiner jämfört med de traditionella maskinerna. Bland annat kan man använda en mindre mängd koppar vid tillverkningen och ändå få en något högre verkningsgrad.

– Men det är mycket som är kul i mitt arbete, framför allt samspelet mellan forskningen och undervisningen och att se hur doktoranderna och studenterna utvecklas!

Hur ser framtiden ut för forskningen kring el- och hybridfordon?
Det finns en hel del kvar att göra för både forskare och industri. Mycket handlar om laddningen – att ladda en elbil ska gå snabbt och lätt. I vår forskargrupp har vi börjat titta på möjligheterna med trådlös laddning.

Sonja Tidblad Lundmark är oavlönad docent vid avdelningen för Elteknik, institutionen för Energi och miljö, Chalmers tekniska högskola.