Yearly Archives: 2015
Monday, December 21, 2015

SHC i media: ”Så kan Lunds bussnät elektrifieras”

En forskargrupp vid Lunds universitet har nyligen gjort en studie av möjligheten att ersätta nuvarande gasbussar med helt elektriska bussar i Lunds stadstrafik.  – Just laddningstekniken utvecklas mycket snabbt nu, och i studien ingår flera olika koncept för bussladddning, säger Mats Alaküla, professor vid IEA och  Volvokoncernens elfordonsexpert, samt ledare för SHCs tema Elektriska maskiner och drivsystem.

Läs artikeln i LTH-nytt >>

Läs rapporten >>


Monday, December 21, 2015

SHC i media: ”Så kan Lunds bussnät elektrifieras”

En forskargrupp vid Lunds universitet har nyligen gjort en studie av möjligheten att ersätta nuvarande gasbussar med helt elektriska bussar i Lunds stadstrafik.  – Just laddningstekniken utvecklas mycket snabbt nu, och i studien ingår flera olika koncept för bussladddning, säger Mats Alaküla, professor vid IEA och  Volvokoncernens elfordonsexpert, samt ledare för SHCs tema Elektriska maskiner och drivsystem.

Läs artikeln i LTH-nytt >>

Läs rapporten >>


Friday, December 18, 2015

Hybridisering på intåg bland tunga arbetsfordon

Serieproduktion av världens första hybridiserade containertruck indikerar att el- och hybridteknik går från forskning till produktion på bred front. En snabb utveckling av arbetsfordon är bra för Sverige, menar Anders Grauers, hybridfordonsspecialist på SHC.

-Sverige har många tillverkare av  nischade tunga arbetsmaskiner som skogsmaskiner, hjullastare och gruvtruckar. Om den här sektorn utvecklas snabbt kan det ge konkurrensfördelar för Sverige, säger Anders Grauers.

I Sverige finns två tillverkare av stora containertruckar, så kallade Reach Stackers. Varje år säljs flera hundra sådana fordon härifrån till köpare runt om i världen. De svenska tillverkarna utgör tillsammans en betydande del av världsmarknaden inom sin sektor.

Reach stacker_225
Containertrucken är en serieelektrisk hybrid med elektriskt driven hydraulik och drivlina. Bild: Konecranes

Svenska Konecranes lanserade 2013 en hybridiserad containertruck, den första i sitt slag i världen. Tillverkaren ser många fördelar med hybridiseringen och menar att den nya modellen bland annat utför arbetsmomenten snabbare och har lägre driftskostnad än en konventionellt driven truck, till följd av 30-40% lägre bränsleförbrukning och mindre underhållskostnad. Dessutom bullrar den mindre eftersom dieselmotorn körs på lägre varvtal. Hybridtruckens högre inköpspris jämfört med konventionella alternativ betalar sig under 2-3 års användning enligt Konecranes.

Prototypen har testats i Helsingborgs Hamn, där man uppger att bränslekostnader och utsläpp sänkts med minst 30% vid daglig drift i kombination med 10% ökad produktivitet, jämfört med en konventionell dieseltruck.

-Satsningar på el- och hybridteknik inom den här produktkategorin indikerar att vi går från forskning till produktion i bred bemärkelse, säger Anders Grauers. Tillverkare av tunga arbetsmaskiner är ofta försiktiga när det gäller utveckling av ny teknik eftersom det är en mycket kostsam investering sedd i relation till deras låga produktion. Det är lovande att de ändå bedömer hybridtekniken värd att satsa på.

Fakta

Konecranes containertruck är en serieelektrisk hybrid med elektriskt driven hydraulik och drivlina. Drivaxeln är utvecklad av BAE Hägglunds och hydrauliken av Parker Hannifin. Efter 1,5 års testperiod har prototypen tagits i permanent drift av Helsingborgs Hamn och trucken är nu i serieproduktion.

Läs mer

http://wayup.konecranes.com/tech/konecranes-pioneering-hybrid-reach-stacker-brings-multiple-advantages

http://www.port.helsingborg.se/2014/05/15/helsingborgs-hamn-satsar-pa-varldsledande-hybridteknik-som-sanker-utslapp-med-30-50-procent/

Text: Emilia Lundgren


Friday, December 18, 2015

Hybridisering på intåg bland tunga arbetsfordon

Serieproduktion av världens första hybridiserade containertruck indikerar att el- och hybridteknik går från forskning till produktion på bred front. En snabb utveckling av arbetsfordon är bra för Sverige, menar Anders Grauers, hybridfordonsspecialist på SHC.

-Sverige har många tillverkare av  nischade tunga arbetsmaskiner som skogsmaskiner, hjullastare och gruvtruckar. Om den här sektorn utvecklas snabbt kan det ge konkurrensfördelar för Sverige, säger Anders Grauers.

I Sverige finns två tillverkare av stora containertruckar, så kallade Reach Stackers. Varje år säljs flera hundra sådana fordon härifrån till köpare runt om i världen. De svenska tillverkarna utgör tillsammans en betydande del av världsmarknaden inom sin sektor.

Reach stacker_225
Containertrucken är en serieelektrisk hybrid med elektriskt driven hydraulik och drivlina. Bild: Konecranes

Svenska Konecranes lanserade 2013 en hybridiserad containertruck, den första i sitt slag i världen. Tillverkaren ser många fördelar med hybridiseringen och menar att den nya modellen bland annat utför arbetsmomenten snabbare och har lägre driftskostnad än en konventionellt driven truck, till följd av 30-40% lägre bränsleförbrukning och mindre underhållskostnad. Dessutom bullrar den mindre eftersom dieselmotorn körs på lägre varvtal. Hybridtruckens högre inköpspris jämfört med konventionella alternativ betalar sig under 2-3 års användning enligt Konecranes.

Prototypen har testats i Helsingborgs Hamn, där man uppger att bränslekostnader och utsläpp sänkts med minst 30% vid daglig drift i kombination med 10% ökad produktivitet, jämfört med en konventionell dieseltruck.

-Satsningar på el- och hybridteknik inom den här produktkategorin indikerar att vi går från forskning till produktion i bred bemärkelse, säger Anders Grauers. Tillverkare av tunga arbetsmaskiner är ofta försiktiga när det gäller utveckling av ny teknik eftersom det är en mycket kostsam investering sedd i relation till deras låga produktion. Det är lovande att de ändå bedömer hybridtekniken värd att satsa på.

Fakta

Konecranes containertruck är en serieelektrisk hybrid med elektriskt driven hydraulik och drivlina. Drivaxeln är utvecklad av BAE Hägglunds och hydrauliken av Parker Hannifin. Efter 1,5 års testperiod har prototypen tagits i permanent drift av Helsingborgs Hamn och trucken är nu i serieproduktion.

Läs mer

http://wayup.konecranes.com/tech/konecranes-pioneering-hybrid-reach-stacker-brings-multiple-advantages

http://www.port.helsingborg.se/2014/05/15/helsingborgs-hamn-satsar-pa-varldsledande-hybridteknik-som-sanker-utslapp-med-30-50-procent/

Text: Emilia Lundgren


Friday, December 11, 2015

Presentationer från bränslecellskonferensen

Tack alla som deltog i årets konferens inom Teknikbevakning av bränsleceller!

Presentationerna finns tillgängliga på Energiforsks hemsida >>