Yearly Archives: 2015
Friday, December 11, 2015

Presentationer från bränslecellskonferensen

Tack alla som deltog i årets konferens inom Teknikbevakning av bränsleceller!

Presentationerna finns tillgängliga på Energiforsks hemsida >>


Wednesday, December 9, 2015

SHC-forskare vinnare i internationell energilagringstävling

Chalmersforskaren Patrik Johansson och hans team stod för ett av fyra vinnande bidrag i kemiföretaget BASF:s öppna innovationstävling inom energilagring. Johanssons koncept, som belönades med närmare en miljon kronor, handlar om att utveckla aluminiumbaserade batterier som förväntas vara effektiva både ur energilagrings- och kostnadssynpunkt.

122 bidrag kom in till den internationella energilagertävlingen som utlystes av BASF i början av året. Utmaningen gällde att hitta nya idéer för att lagra energi från förnyelsebara källor samtidigt som investeringskostnaderna hålls på en låg nivå. Patrik Johansson är biträdande professor i fysik vid Chalmers och aktiv i SHCs tema Energilagring där man för tillfället bland annat bedriver ett projekt om snabbladdning av stora energioptimerade batterier.

Läs hela artikeln >>


Wednesday, December 9, 2015

SHC-forskare vinnare i internationell energilagringstävling

Chalmersforskaren Patrik Johansson och hans team stod för ett av fyra vinnande bidrag i kemiföretaget BASF:s öppna innovationstävling inom energilagring. Johanssons koncept, som belönades med närmare en miljon kronor, handlar om att utveckla aluminiumbaserade batterier som förväntas vara effektiva både ur energilagrings- och kostnadssynpunkt.

122 bidrag kom in till den internationella energilagertävlingen som utlystes av BASF i början av året. Utmaningen gällde att hitta nya idéer för att lagra energi från förnyelsebara källor samtidigt som investeringskostnaderna hålls på en låg nivå. Patrik Johansson är biträdande professor i fysik vid Chalmers och aktiv i SHCs tema Energilagring där man för tillfället bland annat bedriver ett projekt om snabbladdning av stora energioptimerade batterier.

Läs hela artikeln >>


Tuesday, December 8, 2015

Skarpa tester på AstaZero

SHC-forskare från KTH trotsade höstrusket för att prova sina strategier i praktiken och skaffa underlag för vidare forskning om energiförbrukning och säkerhet.

Våren 2015 skrev vi om Jenny Jerrelind och hennes kolleger som då undersökte möjligheter till minskad energiförbrukning vid kurvkörning. Forskarna tog fram reglerstrategier för styrning och framdrivning av individuella hjulmotorer som sedan implementerades på KTHs forskningsbil RCV (Research Concept Vehicle).

Nu har projektet, tillsammans med ett systerprojekt inom SHC, fått ytterligare finansiering för att genomföra fältförsök på testbanan AstaZero. Under två dagar trotsade forskarna vind och regn för att prova sina strategier i skarpt läge.

Hur var det att testköra på AstaZero?
– Det var första gången vi utförde mätningar på AstaZero och det var en mycket fin testfacilitet med professionell och trevlig personal. Allt flöt på bra, även om man alltid är lite orolig när man ska köra ett testfordon. Bilen ska ju laddas och all mätutrustning kontrolleras. En lärdom är att vi bör utrusta RCV:n med belysning. Nu fick vi springa runt med ficklampor i mörker och regn då vi mätte ända fram till klockan nio på kvällen. Man får offra sig för forskningen, ha ha!

Petter Tomner och Mikael Nybacka i RCV
Petter Tomner och Mikael Nybacka testar hur olika fel påverkar RCV:n samt om deras utvecklade reglerstrategier kan hjälpa till då felen uppstår. Foto: Jenny Jerrelind

Vad har ni gjort för tester?
– Vi har gjort tester för det projekt jag deltar i och ett närbesläktat projekt som handlar om felhantering. Under året har vi skapat simuleringsmodeller av RCV:n för att vi ska kunna ta fram kurvtagningsstrategier anpassade för den, och nu ville vi testa reglerstrategierna under verklig körning. Vi har kört rakt fram, i stora cirklar samt i slalom för att utvärdera energiförbrukningen i kurvor och få en bild av hur mycket den kan minskas.

I forskningsbilen testades tre olika reglerstrategier – två med individuell momentreglering på varje hjulhörn och en med fyrhjulsstyrning. Som komplement testkördes också en vanlig personbil utan motsvarande reglerstrategier. Energiförbrukningen med de olika strategierna ska nu analyseras och jämföras.

Två forskargrupper var på plats och gjorde tester på samma fordon. Hur utnyttjar ni varandras kunskap och resultat?
– Det andra projektet leds av Mikael Nybacka och behandlar hur fel t.ex. i hjulmotorerna kan hanteras på ett säkert sätt. Under testkörningarna har de haft fokus på att testa olika reglerstrategier för felhantering för att kunna utvärdera sina simuleringar. Man kan säga att vi har en gemensam grund i de mätningar vi gör utan strategier. På den grunden bygger jag och mina kollegor vidare med olika energieffektiva reglerstrategier medan Mikaels grupp ser till reglerstrategier för felhanteringen.

Vad har ni kommit fram till?
– Det är för tidigt att säga ännu. Det ska bli jättespännande att analysera resultaten. Nu under vintern kommer vi utveckla den fysiska plattformen och vidareutveckla reglerstrategierna både för felhantering och energieffektiv körning. Till våren kommer vi att utföra ytterligare tester.

Om projekten
Fältförsöken på AstaZero har finansierats av Vinnova.
Projekten bedrivs vid KTH Fordonsdynamik och är en del av Svenskt el- och hybridfordonscentrum (SHC). Experimenten utförs på ett testfordon som finns på Integrated Transport Research Lab (ITRL) på KTH. För mer information kontakta Jenny Jerrelind på telefon 08-790 76 05 eller mail jennyj@kth.se.

Deltagare:
Evaluation of energy efficient cornering strategies using the KTH Research Concept Vehicle
Jenny Jerrelind
Lars Drugge
Mats Jonasson

Testing and evaluation of fault handling strategies in the KTH Research Concept Vehicle
Mikael Nybacka
Petter Tomner

Läs mer >>


Tuesday, December 8, 2015

Skarpa tester på AstaZero

SHC-forskare från KTH trotsade höstrusket för att prova sina strategier i praktiken och skaffa underlag för vidare forskning om energiförbrukning och säkerhet.

Våren 2015 skrev vi om Jenny Jerrelind och hennes kolleger som då undersökte möjligheter till minskad energiförbrukning vid kurvkörning. Forskarna tog fram reglerstrategier för styrning och framdrivning av individuella hjulmotorer som sedan implementerades på KTHs forskningsbil RCV (Research Concept Vehicle).

Nu har projektet, tillsammans med ett systerprojekt inom SHC, fått ytterligare finansiering för att genomföra fältförsök på testbanan AstaZero. Under två dagar trotsade forskarna vind och regn för att prova sina strategier i skarpt läge.

Hur var det att testköra på AstaZero?
– Det var första gången vi utförde mätningar på AstaZero och det var en mycket fin testfacilitet med professionell och trevlig personal. Allt flöt på bra, även om man alltid är lite orolig när man ska köra ett testfordon. Bilen ska ju laddas och all mätutrustning kontrolleras. En lärdom är att vi bör utrusta RCV:n med belysning. Nu fick vi springa runt med ficklampor i mörker och regn då vi mätte ända fram till klockan nio på kvällen. Man får offra sig för forskningen, ha ha!

Petter Tomner och Mikael Nybacka i RCV
Petter Tomner och Mikael Nybacka testar hur olika fel påverkar RCV:n samt om deras utvecklade reglerstrategier kan hjälpa till då felen uppstår. Foto: Jenny Jerrelind

Vad har ni gjort för tester?
– Vi har gjort tester för det projekt jag deltar i och ett närbesläktat projekt som handlar om felhantering. Under året har vi skapat simuleringsmodeller av RCV:n för att vi ska kunna ta fram kurvtagningsstrategier anpassade för den, och nu ville vi testa reglerstrategierna under verklig körning. Vi har kört rakt fram, i stora cirklar samt i slalom för att utvärdera energiförbrukningen i kurvor och få en bild av hur mycket den kan minskas.

I forskningsbilen testades tre olika reglerstrategier – två med individuell momentreglering på varje hjulhörn och en med fyrhjulsstyrning. Som komplement testkördes också en vanlig personbil utan motsvarande reglerstrategier. Energiförbrukningen med de olika strategierna ska nu analyseras och jämföras.

Två forskargrupper var på plats och gjorde tester på samma fordon. Hur utnyttjar ni varandras kunskap och resultat?
– Det andra projektet leds av Mikael Nybacka och behandlar hur fel t.ex. i hjulmotorerna kan hanteras på ett säkert sätt. Under testkörningarna har de haft fokus på att testa olika reglerstrategier för felhantering för att kunna utvärdera sina simuleringar. Man kan säga att vi har en gemensam grund i de mätningar vi gör utan strategier. På den grunden bygger jag och mina kollegor vidare med olika energieffektiva reglerstrategier medan Mikaels grupp ser till reglerstrategier för felhanteringen.

Vad har ni kommit fram till?
– Det är för tidigt att säga ännu. Det ska bli jättespännande att analysera resultaten. Nu under vintern kommer vi utveckla den fysiska plattformen och vidareutveckla reglerstrategierna både för felhantering och energieffektiv körning. Till våren kommer vi att utföra ytterligare tester.

Om projekten
Fältförsöken på AstaZero har finansierats av Vinnova.
Projekten bedrivs vid KTH Fordonsdynamik och är en del av Svenskt el- och hybridfordonscentrum (SHC). Experimenten utförs på ett testfordon som finns på Integrated Transport Research Lab (ITRL) på KTH. För mer information kontakta Jenny Jerrelind på telefon 08-790 76 05 eller mail jennyj@kth.se.

Deltagare:
Evaluation of energy efficient cornering strategies using the KTH Research Concept Vehicle
Jenny Jerrelind
Lars Drugge
Mats Jonasson

Testing and evaluation of fault handling strategies in the KTH Research Concept Vehicle
Mikael Nybacka
Petter Tomner

Läs mer >>