Yearly Archives: 2016
Tuesday, November 29, 2016

SHC i media: Miljöfordon – framtidens transportmedel

Anders Grauers

I senaste numret av tidningen Inrikes intervjuas Anders Grauers, hybridfordonsspecialist på SHC, om vad som krävs för att nå en fossiloberoende fordonsflotta och vad vi kan vänta oss av framtidens fordon och infrastruktur. Det är möjligt att nå 2030-målen, menar Anders Grauers, och förklarar att efter en långsam start kan utvecklingen ta fart snabbt.

Läs artikeln i Inrikes, sidan 81-88 >>

 


Tuesday, November 29, 2016

SHC i media: Miljöfordon – framtidens transportmedel

Anders Grauers

I senaste numret av tidningen Inrikes intervjuas Anders Grauers, hybridfordonsspecialist på SHC, om vad som krävs för att nå en fossiloberoende fordonsflotta och vad vi kan vänta oss av framtidens fordon och infrastruktur. Det är möjligt att nå 2030-målen, menar Anders Grauers, och förklarar att efter en långsam start kan utvecklingen ta fart snabbt.

Läs artikeln i Inrikes, sidan 81-88 >>

 


Thursday, November 10, 2016

Ledande forskare diskuterar nästa generation elbilsbatterier

Nästa vecka samlas ledande batteriforskare i Göteborg för att presentera de senaste framstegen inom olika batteriteknologier för en publik från akademi och industri. Med bredden av kompetenser tror jag vi alla kommer lära oss mycket, säger Patrik Johansson, professor vid Institutionen för fysik på Chalmers, som arrangerar workshopen ”Next Generation Batteries” tillsammans med Svenskt el- och hybridfordonscentrum.

Patrik Johansson”Next Generation Batteries” (NGB) syftar på nästa generation batterier för elfordon. Workshopen kommer att omfatta såväl de senaste landvinningarna inom de olika batterikoncepten som en titt på vad som kanske väntar runt hörnet, berättar Patrik Johansson.

En rad framstående batteriforskare kommer att tala under dagen. Kan du berätta mer om programmet?
Vi hoppas att vi med en genomgång av de olika NGB-koncepten, av erkända specialister, kommer skapa en realistisk syn på konceptens respektive löften och utmaningar – både vetenskapliga och teknologiska. Speciellt den avslutande paneldebatten blir ju vad alla deltagare gör den till, och med bredden av kompetenser så tror jag att vi alla kommer lära oss mycket under dagen.

Kommer vi få svar på vad vi kan vänta av nästa generation fordonsbatterier?
Det hoppas jag verkligen – men kanske inte på alla frågor och med total säkerhet eftersom det är just NGBs. Om vi redan hade alla svaren vore det inte NGBs. En ökad förståelse leder troligen även till att det under dagen kan ställas helt nya frågor – det driver ju utvecklingen framåt.

Vilken är den mest spännande utvecklingen inom fordonsbatterier just nu, enligt dig?
Det finns mycket, men först och främst bottnar allt i den ganska nya acceptansen av att elfordon är här för att stanna. Därmed kan vi jobba mot NGBs på bredare front, där ökad hänsyn till produktion, användning och återvinning kommer in. Användningsfasen är kanske den där vi främst ser att samspelet mellan kravställning och både riktad grundforskning och tillämpad forskning ökat.

Vilka intryck hoppas du att man tar med sig från dagen?
Som alltid att man får vidgade vyer, men även att man slås av hur mycket som sker och hur många olika aktörer som finns. Jag hoppas även på en ökad känsla av samhörighet – vi vill ju alla mer eller mindre uppnå samma mål – och ökad insikt om att vi alla behövs för att klara den stora utmaning vi har framför oss.

Läs mer om workshopen >>

Text: Emilia Lundgren


Thursday, November 10, 2016

Ledande forskare diskuterar nästa generation elbilsbatterier

Nästa vecka samlas ledande batteriforskare i Göteborg för att presentera de senaste framstegen inom olika batteriteknologier för en publik från akademi och industri. Med bredden av kompetenser tror jag vi alla kommer lära oss mycket, säger Patrik Johansson, professor vid Institutionen för fysik på Chalmers, som arrangerar workshopen ”Next Generation Batteries” tillsammans med Svenskt el- och hybridfordonscentrum.

Patrik Johansson”Next Generation Batteries” (NGB) syftar på nästa generation batterier för elfordon. Workshopen kommer att omfatta såväl de senaste landvinningarna inom de olika batterikoncepten som en titt på vad som kanske väntar runt hörnet, berättar Patrik Johansson.

En rad framstående batteriforskare kommer att tala under dagen. Kan du berätta mer om programmet?
Vi hoppas att vi med en genomgång av de olika NGB-koncepten, av erkända specialister, kommer skapa en realistisk syn på konceptens respektive löften och utmaningar – både vetenskapliga och teknologiska. Speciellt den avslutande paneldebatten blir ju vad alla deltagare gör den till, och med bredden av kompetenser så tror jag att vi alla kommer lära oss mycket under dagen.

Kommer vi få svar på vad vi kan vänta av nästa generation fordonsbatterier?
Det hoppas jag verkligen – men kanske inte på alla frågor och med total säkerhet eftersom det är just NGBs. Om vi redan hade alla svaren vore det inte NGBs. En ökad förståelse leder troligen även till att det under dagen kan ställas helt nya frågor – det driver ju utvecklingen framåt.

Vilken är den mest spännande utvecklingen inom fordonsbatterier just nu, enligt dig?
Det finns mycket, men först och främst bottnar allt i den ganska nya acceptansen av att elfordon är här för att stanna. Därmed kan vi jobba mot NGBs på bredare front, där ökad hänsyn till produktion, användning och återvinning kommer in. Användningsfasen är kanske den där vi främst ser att samspelet mellan kravställning och både riktad grundforskning och tillämpad forskning ökat.

Vilka intryck hoppas du att man tar med sig från dagen?
Som alltid att man får vidgade vyer, men även att man slås av hur mycket som sker och hur många olika aktörer som finns. Jag hoppas även på en ökad känsla av samhörighet – vi vill ju alla mer eller mindre uppnå samma mål – och ökad insikt om att vi alla behövs för att klara den stora utmaning vi har framför oss.

Läs mer om workshopen >>

Text: Emilia Lundgren


Friday, October 28, 2016

Om EV: Poddavsnitt om elassisterade lastcyklar och lätta elfordon

Om EV

Senaste poddavsnittet från omvärldsbevakningen Om EV handlar om elassisterade lastcyklar och lätta elfordon. Redaktionen samtalar med Johan Erlandsson som utvecklar Armadillo lastcyklar och driver Pling Transport (ett godsföretag som använder lastcyklar) samt Christoffer Sveder och William Collings från Clean Motion AB. Under samtalet diskuteras bland annat miljöfördelarna med lätta elfordon kontra elpersonbilar.

Läs mer och lyssna på poddavsnittet >>

Om EV finansieras av Energimyndigheten. SHC är värd för projektet.