Yearly Archives: 2019
Monday, July 8, 2019

Gilla och dela Swedish Electromobility Centre på sociala media!

”Sharing is the Key” – Fran Marques, Thematic leader at Swedish Electromobility Centre. Du hittar oss här:

LinkedIn
Twitter


Thursday, July 4, 2019

Doktorandskola: Komponenter och system för elektromobilitet, Jönköping 2019

Årets sommarskola resulterade i en mycket intensiv vecka i Jönköping full av aktiviteter som blandade både teori och praktiskt arbete. Deltagarna har arbetat med olika verktyg för analys och optimering av elektromobilitetssystem, samt utformning och modellering av de mest relevanta komponenterna i elfordon: elektriska maskiner, kraftomvandlare och batterier. Dessutom har olika laddningssystem studerats för elförsörjning till fordon.

Som en praktisk övning har deltagarna fått till uppgift att optimera elsystemet för en elmodell, detta för att fungera på ett spår som är utrustad med ett elvägar. Under den första kvällen presenterades uppgiften för eleverna, tillsammans med nödvändiga teorier och modeller, och lagen bildades. Den andra kvällen var träningspass, så lagen kunde prova olika praktiska konfigurationer. Slutligen tävlade alla lag den tredje kvällen i tre olika kategorier: snabbast i 3 varv, snabbast i 15 varv och ”sist på banan”.

Se filmen där både elever och lärare berättar om 2019 sommarskola och gå med oss ​​nästa år!


Monday, July 1, 2019

Nu har vi kickat i gång Etapp IV! Här hittar du även presentationerna som hölls under de två dagarna

Lyckad konferens och workshop på St Jörgen, Hisingen, den 26-27 juni 2019. Under eftermiddagen dag ett gick vi igenom temaområdenas forskning och road map för Etapp IV. Dagen avslutades med champagne på terrassen och middag. Dag två inleddes med att Hans-Olof Dahlberg från Energimyndigheten pratade om myndighetens perspektiv på elektromobilitet i Sverige samt på Swedish electromobility centres roll. Därefter berättade Nils Gunnar Vågstedt om det industriella perspektivet och utmaningarna inom mobilitet, och sedan presenterade Henrik Svennigstorp det pågående arbetet med SEEL. Detta följdes upp av en workshop om elektromobilitet i Sverige samt SECs roll och framtida arbete.

Se alla presentationerna samlade i bifogad pdf.
Presentationer_etapp_3_to_4


Thursday, June 20, 2019

Nyhet om beviljade medel för etapp 4

Energimyndigheten har beviljat Swedish Electromobility Centre, SEC, medel för etapp 4 som löper från den 1 juli 2019 och fyra år framöver. Det ger oss möjligheten att fortsätta Swedish Electromobility Centres viktiga arbete att verka som katalysator för ny fordonsteknologi .

Vårt uppdrag är fortsatt att bidra till hållbar mobilitet genom att ta fram strategiskt viktig kunskap och kompetens inom el- och hybridfordonsområdet för att stärka och stödja den svenska fordonsindustrin. I etapp fyra kommer vi att fokusera på fem temaområden: Systemstudier och metoder, Elektriska maskiner, drivsystem och laddning, Energilagring (inklusive bränsleceller), Electromobilitet i samhället samt Samverkan mellan fordon och elnätet. Centret ska stärka den gränsöverskridande forskningen och samverkan mellan industrin och akademin. Målet är att göra fordonsflottan mer energieffektiv med en mer skonsam miljöpåverkan.

Se filmen

”Med start från i år utvidgar SEC sitt focus till att med kraft omfatta elfordons kraftnätspåverkan. Det är mycket spännande. En elfordonsflotta av den omfattning vi kommer att ha inom de närmaste 10 åren har en betydande inverkan inte bara på energiuttag ur elsystemet utan även på effektbalans och inte minst samspelet med förnybar elproduktion. SEC tar där det helhetsansvar som kommer att påverka både laddinfrastrukturens och elnätets komponenter så väl som landets elenergigenerering”.
– Mats Alaküla, temaledare för Elektriska maskiner och drivmedel.


Friday, June 14, 2019

Elna Holmberg en av nio nya ledamöter till IVA

I juni valdes Elna Holmberg, Vice President, Volvo Group Electromobility och tidigare föreståndare för Swedish Electromobility Centre in i IVAs avdelning för Elektroteknik.

Läs mer