Yearly Archives: 2020
Thursday, October 29, 2020

IVL går med i SEC

IVL, svenska miljöinstitutet, ansluter sig nu som partner i Swedish Electromobility Centre. Vi har pratat med Elin Eriksson, Director, Key Accounts and Assignments på IVL, om deltagandet.

Hej och välkomna, Elin!
Hur ser IVLs verksamhet som relaterar till elektromobilitet ut?

IVL jobbar brett över hela hållbarhetsområdet. Vi har kompetens och bedriver verksamhet kopplat till elektromobilitet inom flera områden. Bland annat hållbar mobilitet med effektiva styrmedel och åtgärder där IVL har bred och djup kompetens kring de internationella och europeiska ramverken och åtaganden kring exempelvis transporter och klimatfrågan, men också exempelvis luftföroreningar, miljöavtryck och cirkularitet.

Vi arbetar även med systemanalyser, LCA, LCC och samhällsekonomiska analyser för att jämföra och optimera olika lösningar för elektromobilitet, där även så kallade externa samhällsekonomiska kostnader ingår. Ett annat område vi arbetar inom är analys av hållbarhetsprestanda av olika tekniska lösningar av batterier och leverantörskedjor, samt även av olika möjliga tekniska och systemmässiga lösningar för extraktion, återvinnig och ökad cirkularitet. Vi har också djup expertis inom produktionsprocesser och resurseffektivitet, samt även material och kemiska ämnen samt nuvarande och kommande lagstiftning.

Vad hoppas ni kunna bidra till i centrat?
IVL jobbar tillämpat med allt från desktop studies till praktiska pilotförsök i testanläggningar, lab samt i fullskala, så vi hoppas att IVL kan bidra till att ny kunskap tar stegen till implementering i faktiska produktions- och återvinningsprocesser. Vi hoppas också kunna bidra med jämförande konsekvensanalyser för att identifiera de mest gynnsamma lösningarna innan de testas och implementeras. Här jobbar vi tex med digitala tvillingar och stora datamängder för att på ett effektivt sätt välja inriktning och lösningar. IVL driver också många praktiska lösningar såsom certifierade program och system, som också kan vara viktiga delar av en helhetslösning. Vi hoppas att vår bredd inom hållbarhetsområdet, internationella nätverk och breda arbetsfält kan bidra till centrat.

Vad hoppas ni få ut?
Vi hoppas på spännande och intressanta samarbeten kring komplexa frågeställningar och att kunna tillämpa vår kompetens och våra metoder på de gemensamma utmaningarna vi har för att ta kliv framåt mot utveckling och implementering av hållbara lösningar inom elektromobilitet.

Inom vilket/vilka teman kommer ni vara mest aktiva?
IVL kommer att delta i temaområdena Systemstudier och metoder och Elektromobilitet i samhället till att börja med.


Thursday, October 22, 2020

Bidrar till EU:s arbete för elektrifiering av transportsektorn

Klimatfrågan har länge varit en drivkraft för elektrifieringen av transportsektorn men nyttan för miljön har ibland varit ifrågasatt.
–Den nya EU-rapporten visar att elbilen är mindre belastande för miljön än fossilt drivna fordon, men det finns utmaningar bland annat när det gäller råvaror för batteritillverkningen, säger Anders Nordelöf, ledare för SEC-temat Electromobility in society samt forskare vid avdelningen för miljösystemanalys på Chalmers.

EU-kommissionen har tagit ett helhetsgrepp och beställt en livscykelanalys för att få svar på vilken miljöpåverkan olika fordonstyper har. Syftet är att sammanfatta forskningsläget för miljöbedömning av fordon för att ge kommissionen bättre beslutsunderlag i sitt arbete med att driva på elektrifieringen av transportsektorn för att minska klimat- och miljöpåverkan. Sammanställningen omfattar lätta och tunga fordon som drivs med el-, hybrid- och förbränningsmotorer, och är en av de största sammanställningarna av forskningslitteraturen som gjorts inom området.

– När man nu gått igenom forskningsfältet och tittat på vilka viktiga budskap som finns från området, så är det roligt att se att det arbete jag gjorde för flera år sedan under min doktorandtid, är citerat flera gånger, säger Anders Nordelöf.

Framförallt avser han en artikel publicerad 2014 som var en litteraturgenomgång av forskningsfältet fram till år 2013. Anders Nordelöf studerade då helt elektriska fordon, men också laddningsbara hybrider. Men få tunga fordon eftersom det inte fanns så många studier.
– Mitt arbete var då en av de större genomgångarna av forskningsområdet. Och det är samma huvudlinjer man kommer tillbaka till här. Jag sammanställde och analyserade den forskningslitteratur som fanns utifrån metodval och systemgränser, och benade ut vilka typer av LCA studier som svarar på vissa typer av frågor.

– I EU:s stora rapport så har man även gjort egna beräkningar och livscykelanalyser för olika typfordon. Det är en bred sammanställning med över 300 olika litteraturkällor och en mängd olika aktörer som Scania, Volvo Cars, IVL och Northvolt har bidragit med synpunkter, säger Anders Nordelöf.

EU-studien har då använt ytterligare delar av Anders Nordelöfs forskning – datamodeller som han utvecklade för drivlinekomponenter och tillverkningsprocesser inom ramen för sin avhandling.

– Man hoppas ju att det man gör ska bidra till kunskapsuppbyggnad. Så det känns jätteroligt när arbetet används i en sådan här betydelsefull sammanställning, som sedan förmedlas vidare till beslutsfattare i EU.

Anders Nordelöf beskriver sitt arbete som fotarbete för förbättrad datakvalité inom livscykelanalys på elfordon, som andra kan bygga vidare på för att göra bättre analyser.
– Det är verkligen så man ska se på de här inventeringsdatamodellerna som jag har tagit fram. De är verktyg för LCA-analytiker, som sedan förmedlar sin kunskap till beslutsfattare. Mitt arbete i detta fall är en delmängd av botten av pyramiden. Jag har bidrag med några viktiga stenar till grunden. Sedan har jag glädje av dessa modeller själv också, såklart.

Läs mer: (jag länkar)
EU: rapport Determining the environmental impacts of conventional and alternatively fuelled vehicles through LCA

I EU:s rapport citeras och används forskning som beskrivs i fem artiklar från Anders Nordelöfs avhandling. Doktorandprojektet, som avslutades 2017, genomfördes med finansiering från Chalmers styrkeområde Energi, och datamodellutvecklingen erhöll även stöd från Swedish Electromobility Centre.

 

Text: Ann-Christine Nordin/Chalmers
Foto: Chalmers


Thursday, October 15, 2020

SEC in Sweden’s electrification commission

Linda Olofsson, director of SEC has been appointed to participate in the Swedish government’s commission for electrification. ”The goal is completely in line with what we at the SEC work with and it is a great opportunity for us to contribute to the energy transition”, says Linda Olofsson.

The commission’s purpose is to accelerate the electrification of the transport sector. The commission will contribute to the government as a counceling body to ensure exchange between the government and industry, reseach and society.

”The commission will be an engine for the wanted electrification, because this is something the government can’t do alone”, says Tomas Eneroth, Minister for Infrastructure in a press event where he presented the commission and its work.

”I look forward to this assignment. The work of increasing the pace of electrification is very important and much needed. Collaboration is the way forward to enable large-scale electrification and sustainable transport”, says Linda Olofsson.

The commission’s mission will be to investigate the need and possibilities for electrification through hydrogen, urgently develop an activity plan for electrification of the roads with the heaviest traffic, map how the electrification of the shipping industry and flight can be accelerated and investigate the needs and possibilities for finance.

The commission will also have a special focus on heavy transportation in a near future.

 

See minister’s presentation (in Swedish)

 


Thursday, October 1, 2020

The Emobility day 2020 – ”World-class” says chairman

The annual Emobility days became a densely packed one-day event with lots of interesting presentations and communication between the themes of the centre. “World-class” says Centre chairman Nils-Gunnar Vågstedt.

Hi, Nils-Gunnar!

What are your comments about the day? Which were the high-lights?Nils-Gunnar Vågstedt

It was an exciting day. It is very rare that I spend a full day in a digital forum – but here I found so much useful that I just couldn’t leave. Highlights from the day are that we within the center span an entire universe of relevant electromobility research. Everything from research on the innermost chemical properties of batteries via energy-efficient electrical machines, power electronics and vehicle systems to how society can and needs to change. We close the circle by researching the life cycle impact of the components. World-class!

What is the biggest benefit that comes out of a day like this?
I think the biggest benefit of the day is that all stakeholders involved can take part in research from all the different parts of the center. In this way, new insights are created, and new contacts are made within the center. This makes our research even more relevant.

Can you compare with previous years? Did it work even though it was online?
I’m actually pleasantly surprised by how well the day worked, even though we could not meet physically. The upside of having virtually no restrictions on the number of participants and that we avoid the environmental impact that travel creates in previous years outweighs all the small technological glitches and the habit of being completely digital. However, I miss the physical presence from previous years and the direct feedback to the lecturers from the audience’s interested and participating faces. Not least the giggles at any attempt at jokes and the applause after the presentations. But we will surely find good substitutes for it when we get more used to this.

Any other observations?
I think that the set-up and arrangement with active breaks – coffee info and tough Quiz was great. Extra fun to see how competitive we as participants were – and that despite Power Googling after answers to the questions, no one was right. A big thank you to everyone who arranged this day!


Tuesday, September 22, 2020

SEC theme leader receives award for best paper

Lars Eriksson, theme leader for SEC theme 1, System Studies and Methods, receives a best paper award in the International Federation of Automatic Control’s Control Engineering Practice Paper Prize.

Congratulations Lars! What does the award mean to you and your team?
The award is given by the scientific journal, Control Engineering Practice, which is the journal I value the most, so I am very happy that we get to be acknowledged by them. The journal has a focus on best practice for active engineers and is highly respected when it comes to control technology applications, which makes it possible for researchers to display how to apply their research in reality. Contributing to the energy transition is a strong motivator for me and this is a proof of that we are successful, which makes me glad.

What is the paper about and how is it related to SEC?
The paper is called “Adaptive feedforward control of exhaust recirculation in large diesel engines” and is a verification of a technical concept in a product that is running in an existing system. The technology is actually out sailing the oceans right now, contributing to reduced NOX-emissions. The technology is really about a control system in large marine diesel engines, more specifically the control of exhaust gas recirculation, but it could easily be applied also in hybrid electric vehicle systems. The main similarities lie in the method to build mathematical models, analyze the system properties, and develop control systems that reduce the energy demand.

Any possible collaborations within SEC, between the themes, with industry?
The models that we have developed can be of use for other SEC themes as well. And we could also collaborate around extending the model, e.g. more knowledge about batteries would be beneficial for inclusion in the vehicle model. Possible collaborations could be about figuring out how different control strategies effect the engine and batteries in a hybrid electric vehicle. We also do research on smart batteries in trucks, where we collaborate with Scania in a virtual truck simulator. We have already used the vehicle model to extract the load that is demanded from the battery pack in an electric truck.