Bidrar till EU:s arbete för elektrifiering av transportsektorn

torsdag, oktober 22, 2020

Klimatfrågan har länge varit en drivkraft för elektrifieringen av transportsektorn men nyttan för miljön har ibland varit ifrågasatt.
–Den nya EU-rapporten visar att elbilen är mindre belastande för miljön än fossilt drivna fordon, men det finns utmaningar bland annat när det gäller råvaror för batteritillverkningen, säger Anders Nordelöf, ledare för SEC-temat Electromobility in society samt forskare vid avdelningen för miljösystemanalys på Chalmers.

EU-kommissionen har tagit ett helhetsgrepp och beställt en livscykelanalys för att få svar på vilken miljöpåverkan olika fordonstyper har. Syftet är att sammanfatta forskningsläget för miljöbedömning av fordon för att ge kommissionen bättre beslutsunderlag i sitt arbete med att driva på elektrifieringen av transportsektorn för att minska klimat- och miljöpåverkan. Sammanställningen omfattar lätta och tunga fordon som drivs med el-, hybrid- och förbränningsmotorer, och är en av de största sammanställningarna av forskningslitteraturen som gjorts inom området.

– När man nu gått igenom forskningsfältet och tittat på vilka viktiga budskap som finns från området, så är det roligt att se att det arbete jag gjorde för flera år sedan under min doktorandtid, är citerat flera gånger, säger Anders Nordelöf.

Framförallt avser han en artikel publicerad 2014 som var en litteraturgenomgång av forskningsfältet fram till år 2013. Anders Nordelöf studerade då helt elektriska fordon, men också laddningsbara hybrider. Men få tunga fordon eftersom det inte fanns så många studier.
– Mitt arbete var då en av de större genomgångarna av forskningsområdet. Och det är samma huvudlinjer man kommer tillbaka till här. Jag sammanställde och analyserade den forskningslitteratur som fanns utifrån metodval och systemgränser, och benade ut vilka typer av LCA studier som svarar på vissa typer av frågor.

– I EU:s stora rapport så har man även gjort egna beräkningar och livscykelanalyser för olika typfordon. Det är en bred sammanställning med över 300 olika litteraturkällor och en mängd olika aktörer som Scania, Volvo Cars, IVL och Northvolt har bidragit med synpunkter, säger Anders Nordelöf.

EU-studien har då använt ytterligare delar av Anders Nordelöfs forskning – datamodeller som han utvecklade för drivlinekomponenter och tillverkningsprocesser inom ramen för sin avhandling.

– Man hoppas ju att det man gör ska bidra till kunskapsuppbyggnad. Så det känns jätteroligt när arbetet används i en sådan här betydelsefull sammanställning, som sedan förmedlas vidare till beslutsfattare i EU.

Anders Nordelöf beskriver sitt arbete som fotarbete för förbättrad datakvalité inom livscykelanalys på elfordon, som andra kan bygga vidare på för att göra bättre analyser.
– Det är verkligen så man ska se på de här inventeringsdatamodellerna som jag har tagit fram. De är verktyg för LCA-analytiker, som sedan förmedlar sin kunskap till beslutsfattare. Mitt arbete i detta fall är en delmängd av botten av pyramiden. Jag har bidrag med några viktiga stenar till grunden. Sedan har jag glädje av dessa modeller själv också, såklart.

Läs mer: (jag länkar)
EU: rapport Determining the environmental impacts of conventional and alternatively fuelled vehicles through LCA

I EU:s rapport citeras och används forskning som beskrivs i fem artiklar från Anders Nordelöfs avhandling. Doktorandprojektet, som avslutades 2017, genomfördes med finansiering från Chalmers styrkeområde Energi, och datamodellutvecklingen erhöll även stöd från Swedish Electromobility Centre.

 

Text: Ann-Christine Nordin/Chalmers
Foto: Chalmers