Bränslecellers konkurrenskraft i vägfordon – ny rapport

tisdag, juni 27, 2017

Under vilka förutsättningar är drivlinor med bränsleceller konkurrenskraftiga jämfört med andra drivlinealternativ? Eliten inom svensk bränslecellsforskning besvarar frågan i en ny rapport.

Rapporten redovisar resultat från skriftliga källor och från en handfull intervjuer med aktörer i Japan där de stora fordonstillverkarna arbetar med både bränsleceller och laddbara fordon.

– Projektet är ett samarbete mellan delar av den absoluta eliten inom svensk bränslecellsforskning, berättar Bertil Wahlund, Energiforsk, som leder teknikbevakningen av bränsleceller i Swedish Electromobility Centre.

Författarna konstaterar bland annat att konkurrenskraften  för  olika  former  av  elektrifiering ökar i takt med  att  regelverken  skärps. Flertalet  policyinsatser  som  gynnar  batterifordon  gynnar  även bränslecellsfordon. En viktig skillnad är insatser riktade mot infrastrukturen eftersom vätgasfordon, till skillnad från batterifordon, är beroende av en offentlig infrastruktur för drivmedel.

Projektet har genomförts av Hans Pohl, RISE Viktoria, Bengt Ridell, Sweco, Annika Carlson och Göran Lindbergh KTH, Kanehira Maruo och Magnus Karlström Swedish Electromobility Centre/Chalmers.

Studien har genomförts inom ramen för Teknikbevakning av bränsleceller i Swedish Electromobility Centre. Teknikbevakningen koordineras av Energiforsk.

Ladda ner rapporten