Elektriska maskiner, drivsystem och laddning

Temat elektriska maskiner, drivsystem och laddning är en kompetensbas för teknologier rörande överföring och omvandling av energi från elkraftnätet till hjulen på elektrifierade fordon. Detta innefattar utrustning för laddning, traktionssystemet samt elektriska hjälpaggregat. Fokus ligger på kostnadseffektivitet hos komponenter eller subsystem ur ett transportsystemsperspektiv. Detta innefattar tillverknings-, installations- och driftaspekter samt återvinning. Det övergripande målet är att bidra till att transportsystemets miljöpåverkan kan minimeras.

Projekt

Visar {{(items | itemFilter : filter).length}} resultat

Rapporter

Visar {{(items | itemFilter : filter).length}} resultat

Kontakta oss

Temaledare

+46 (0)46-222 31 05

Temaledare

+46 (0)8 790 78 31