Elektriska maskiner och drivsystem

Tema Elektriska maskiner och drivsystem är en kompetensbas för teknik relaterad till överföring och omvandling av elektrisk energi mellan elnätet och hjulen på elfordon. Detta omfattar laddinfrastrukturen samt fordonets traktionssystem och hjälpsystem.

Fokus ligger på kostnadseffektivitet på komponent- eller delsystemnivå i ett transportsystemperspektiv, och omfattar tillverkning, installation, drift, energiförbrukning och återvinning. Det övergripande målet är minimerad miljöpåverkan.

 

Projekt

Visar {{(items | itemFilter : filter).length}} resultat

Rapporter

Visar {{(items | itemFilter : filter).length}} resultat

Kontakta oss

Temaledare

+46 (0)46 222 92 84
Francisco Marquez Fernandez

Temaforskare

+46 (0)46-222 31 05