Elektromobilitet i samhället

Temaområdet Elektromobilitet i samhället studerar det elektrifierade fordonet från ett samhälls- och miljöperspektiv. Forskningen kartlägger och analyserar användarmönster och krav på fordon och infrastruktur beroende på typ av mobilitets eller transporttjänst. Här ingår även frågor som kopplar till policy och elektromobilitetens allt större roll i transportsystemet, t.ex. genom studier av olika aktörers betydelse för teknikområdet och de mekanismer som styr hur de interagerar. Andra frågeställningar inom temaområdet kopplar till principer och lösningar för att uppnå långsiktig hållbarhet genom cirkulära materialflöden för den hårdvara som krävs, samt kartläggning och analys av miljöpåverkan över de tekniska systemens livscykel, såsom t.ex. tillverkning och återvinning av batterier och elmotorer.

Projekt

Visar {{(items | itemFilter : filter).length}} resultat

Rapporter

Visar {{(items | itemFilter : filter).length}} resultat

Kontakta oss

Temaledare

+46 (0) 31 772 86 11

Temaledare