Fordonsanalys

Under hösten 2018 och våren 2019 så omarbetas och breddas tema Fordonsanalys som en förberedelse inför en tänkt ny fas för centret. Denna omvandling bär arbetsnamnet ”Elektromobilitet i samhället”. Liksom tidigare så kommer temat fokusera på analys av el- och hybridfordon i ett systemperspektiv som går utanför fordonet, t.ex. användarnas förhållningssätt till den nya tekniken, men även blicka ytterligare längre ut, till livscykeltänkande and ansatser för cirkulär ekonomi.

Nuvarande aktiviteter i temat omfattar analys av vilka faktorer som gör el- och hybriddrivlinor attraktiva för olika typer av fordon och hur drivlinan ska utformas för att maximera kostnadseffektiviteten. Förändringar i drivkrafterna för el- och hybriddrivlinor bevakas för att förstå vilken riktning utvecklingen tar. Emellertid, inför den förestående nya fasen så är avsikten att studier av nya fordonskoncept och infrastrukturfrågor skall få större utrymmen i de andra temaområdena, men fortfarande ha en nära kors-tematisk koppling till den forskning som bedrivs i detta tema.

Projekt

Visar {{(items | itemFilter : filter).length}} resultat

Rapporter

Visar {{(items | itemFilter : filter).length}} resultat

Kontakta oss

Temaledare

+46 (0) 31 772 86 11

Temaforskare

+46 (0)31 772 63 13