Bränsleceller

Bränsleceller är en av möjliggörarna för elektrifierad transport, där energiförsörjningen ombord ombesörjs genom att väte omvandlas till el.

Tema Bränsleceller studerar driftsförhållanden, nya komponenter och material för att öka livslängden och minska kostnader och miljöpåverkan. Bland temaaktiviteterna ingår att initiera och genomföra studier och teknikbevakning.

Målsättningen är att bygga en kunskapsbas och möjliggöra en bredare introduktion av bränsleceller för såväl transport som för samhälle.

Projekt

Visar {{(items | itemFilter : filter).length}} resultat

Rapporter

Visar {{(items | itemFilter : filter).length}} resultat

Kontakta oss

Bertil Wahlund

Projektledare - Teknikbevakning av Bränsleceller

+46 (0)8 677 27 52
Göran Lindbergh

Temaledare

+46 (0)8 790 81 43