Interaktion mellan fordon och elnät

I det tematiska området Samverkan mellan fordon och elnätet undersöker vi utmaningar och möjligheter med en elektrifierad transportsektor. Forskningen undersöker hur elkraftsystemet påverkas och hur det kan styras. Man tittar också på hur transporterna fungerar som en last; hur mycket kraft som krävs och när och var och vilka krav nämnda transporter kommer att ha på kraftsystemet och vice versa.

Projekt

Visar {{(items | itemFilter : filter).length}} resultat

Rapporter

Visar {{(items | itemFilter : filter).length}} resultat

Kontakta oss

Temaledare