Interaction between vehicles and grid

(Svenska)

I det tematiska området Samverkan mellan fordon och elnätet undersöker vi utmaningar och möjligheter med en elektrifierad transportsektor. Forskningen undersöker hur elkraftsystemet påverkas och hur det kan styras. Man tittar också på hur transporterna fungerar som en last; hur mycket kraft som krävs och när och var och vilka krav nämnda transporter kommer att ha på kraftsystemet och vice versa.

Projects

Showing {{(items | itemFilter : filter).length}} results

Reports

Showing {{(items | itemFilter : filter).length}} results

Get in touch with us

Thematic leader

Thematic leader