Interaction between vehicles and grid

(Svenska)

Samverkan mellan fordon och elnätet arbetar med frågeställningar rörande samverkan mellan en omfattande elektrisk vägfordonsflotta, elproduktionssystemet och övrig elkonsumtion i samhället. Inom temat kommer bland annat olika kravställningar för att möjliggöra detta att undersökas som till exempel kravställningar på laddlösningar, kravställning som reglerar samverkan mellan fordonsflotta och elnätet och kravställning på fordonsbatteri.

Projects

Showing {{(items | itemFilter : filter).length}} results

Reports

Showing {{(items | itemFilter : filter).length}} results

Get in touch with us

Thematic leader

Thematic leader