Sep
26
2019

Hearing on strategy for transport research and innovation

Energimyndigheten arbetar med en uppdatering av strategin för transportforskning och innovation. Syftet med strategin är att ha en helhetssyn över transportsektorn som en del i omställningen till ett hållbart energisystem i Sverige och globalt. Vid hearingen presenteras och diskuteras strategin och dess delområden tillsammans med er.

Tid: 26 september 2019, kl. 09:00-12:15
Plats: Via Skype
Anmäl dig senast den 10 september!

För mer information och registrering, vänligen klicka på länk nedan:
https://www.energimyndigheten.se/forskning-och-innovation/forskning/transporter/aktiviteter/hearing-om-energimyndighetens-strategi-for-transportforskning-och-innovation/