Nov
06
2020

Hur bidrar elektrifiering och biodrivmedel till klimatneutralitet i transportsektorn?

Swedish Electromobility Centre och f3 – Svenskt kunskapscentrum för förnybara drivmedel, välkomnar er till ett webbaserat seminarium som ger en överblick över den pågående utredningen om utfasning av fossila drivmedel och presenterar aktuell forskning kring fossilfria alternativ som står till buds.

Transportsektorns klimatmål att minska utsläppen mellan år 2010–2030 med 70 procent ställer krav på många olika typer av samverkande insatser. Vilka bidrag kan elektrifiering respektive biodrivmedel stå för?

När: 6 November 2020, 13:00-14:00
Vart: Online via Teams

Läs mer och registrera dig via länken:
https://magnetevent.se/Event/hur-bidrar-elektrifiering-och-biodrivmedel-till-klimatneutralitet-i-transportsektorn-38967/