Feb
26
2018

SVEA-seminarium om förbränningsmotorns framtid

Förbrännigsmotorns Framtid ?!

Hur ser framtiden ut för förbränningsmotorn? Det undrar många och många
profeter träder fram med sina budskap. SVEA, Sveriges Fordonstekniska
förening bjuder in till ett seminarium för att belysa fakta i frågan,
Måndag 26/2 på Lindholmen Conference Center.
Förutom spännande föredrag får vi möjlighet att träffas och knyta
kontakter med varandra. Det blir gott fika och en god lunch.
Varm Välkomna till en givande dag!

Lars-Gustaf Hauptmann
Ordförande i Sveriges Fordonstekniska Förening, SVEA

Länk till info om seminariet
https://www.sveafordon.com/aktiviteter