EU-rapport om effekterna av elfordon i den europeiska tillverkningsindustrin

fredag, juni 1, 2018

“Electric vehicles: Shifting gear or changing direction?” är en studie av EU-institutionen Eurofound, inom deras projekt Future of Manufacturing in Europe. Studien fokuserar på den påverkan som elfordon får för den europeiska fordonsindustrin.

I studien som genomfördes av Faugert & Co hade Swedish Electromobility Centre en central uppgift genom att erbjuda kunskap om och kontakter till den svenska fordonsindustrin. Centret stod som värd för en workshop på Chalmers med representanter från det västsvenska fordonsklustret, vilket bidrog till resultatet i rapporten. Deltagare var Michael Östberg, Alelion, Hans Fogelberg, Västra Götalandsregionen, Hans-Olof Dahlberg, Energimyndigheten, Pontus Andreasson, Volvo, JC Persson från ETC Battery and FuelCells, samt från Swedish Electromobility Centre föreståndare Elna Holmberg och elfordonsexpert Magnus Karlström.

Studien konstaterar att tillverkningen av en elektrisk drivlina och batterier till elfordon leder till förändringar både i produktionen och värdekedjan. Övergången till elfordon och förändringar i värdekedjan kommer att påverka uppgifter, arbetstillfällen och efterfrågan på kompetenser. Tillverkningen av elfordon kräver ett brett utbud av ingenjörer, till exempel inom kraftelektronik. De eftersökta nya kompetenserna är ofta relaterade till användandet av nya material, tillverkning och utveckling av batterier, utökad IT-användning, samt utformning och hantering av själva tillverkningsprocessen, som processteknik. Dessutom krävs kunskaper för att integrera den nya tekniken i fordonen. Tvärvetenskaplig kompetens, som mekatronik kommer att vara en tillgång.

Produktionen och användningen av elfordon kommer också leda till nya arbeten utanför tillverkningsindustrin. Etableringen av laddinfrastruktur skapar nya jobb inom energi-, bygg- och servicesektorn.

Studien visar också att offentliga och offentlig-privata initiativ och strategier för att främja övergången till elfordon kräver samarbete mellan industrin och lärosätena, för att säkerställa tillgången på de högkvalificerade kompetenser som efterfrågas.

Läs studien Electric vehicles: Shifting gear or changing direction?

Future of Manufacturing in Europe, FOME is a pilot project proposed by the European Parliament and delegated to Eurofound by the European Commission. The European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (Eurofound) is a tripartite European Union Agency, whose role is to provide knowledge in the area of social, employment and workrelated policies.