Dec
20
2018

Life Cycle Assessment in Early Planning of Transport Systems: Decision Support at Network and Project Levels

Licentiatseminarium


Tid:
To 2018-12-20 kl 10.00

Plats: Ocean/Pacific, Teknikringen 10B

Ämnesområde: Planering och beslutsanalys – Miljöstrategisk analys

Respondent: Carolina Liljenström

Opponent: Robert Karlsson, Trafikverket, Linköping

Handledare: Docent Anna Björklund

Läs mer