Nov
15
2017

Omställning till framtida transporter – Do we know what we do not know?

Chalmers tekniska högskola, styrkeområde Transport, arrangerar initiativseminarium den 15 november 2017, på Lindholmen Science Park, Göteborg.

Läs mer på konferensens hemsida: http://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/transport/evenemang/initiativseminarium2017/Sidor/default.aspx