Sep
20
2017

Tema-aktivitet

Tema Systemstudier och metoder i Swedish Electromobility Centre bjuder in sina medlemmar till temagruppsmöte. Inbjudan har skickats till de berörda.

Swedish Electromobility Centre och Tema Systemstudier och metoder är glada att bjuda dig till ett temamöte på Lunds Universitet tillsammans med forskare som arbetar med elmaskiner och driver temat och avdelningen för automatisk kontroll vid Lunds universitet.
Syftet med denna dag är att träffa intressanta forskargrupper och undersöka möjliga framtida forskningssamarbeten mellan Lunds universitet och systemstudier och metoder.
Mötet delas upp i två sessioner. Före lunch möts vi med elmaskinen och driver temat som till exempel är djupt involverat i forskningsverksamhet kring elvägar.
Under den andra sessionen efter lunch fortsätter vi mötet genom att besöka kontrollteknikgruppen som presenterar pågående forskning som är relevant för systemstudier och metodgrupper.
Deltagande via Skype kommer att vara möjligt.

När: 20 september 2017, kl: 10:00-15:00

Var: Lund Universitet

Registrering: Registrera dig genom att skicka ett mail till mikask@chalmers.se, senast den 13 september.
Vänligen ange om du kommer att delta personligen eller via Skype, vilken av de möte du kommer att delta eller båda och om du kommer att gå med oss till lunch.
Mötet är kostnadsfri (lunch på egen bekostnad kommer att ordnas för deltagarna)

Den här aktiviteten är bara öppen för parter i Swedish Electromobility Centre.

Vill ditt företag ingå i Swedish Electromobility Centre och ta del av våra aktiviteter? Kontakta föreståndare Elna Holmberg, 031 772 18 45.