okt
18
2018

Towards sustainable personal mobility with electric cars and buses

Välkomna till Sven Boréns disputation vid Institutionen för Strategisk hållbar utveckling, Blekinge Tekniska Högskola

Tid: 18 oktober, kl. 09:30
Plats: J1650, Campus Gräsvik, Karlskrona

Avhandlingens titel: “Towards sustainable personal mobility with electric cars and buses”
Ämne: Strategisk hållbar utveckling

Opponent: Dr. Maria Grahn, Chalmers Tekniska Högskola

Institutionen för strategisk hållbar utveckling har en mottagning efter disputationen. Vänligen meddela Karin Svahnberg(karin.svahnberg@bth.se) senast den 11:e oktober om du tänker delta och notera gärna om du önskar specialkost etc.

Läs avhandlingen