Sammanfattning från SECs workshop om electromobilitet i Sverige

tisdag, augusti 20, 2019

Den 27 juni 2019 hade Swedish elektromobility centre en workshop om elektromobilitet i Sverige.

Slutsatserna är ett översiktsresultat av workshopen och bör ses som ett bidrag för att klargöra de behov som finns inom området elektromobilitet, inte som SECs åsikter och ståndpunkter. Många av deltagare uttryckte att det var mycket nyttigt att sitta ner och diskutera SECs perspektiv och roll. Många uttryckte behovet av mer tid, och att arbete i workshopform är ett bra sätt som vi ska fortsätta med. Viktigt att diskutera, lära av och dela kunskap med varandra i nätverket.

De tre ämnen som togs upp var:

• Det bredare perspektivet – Elektromobilitet i Sverige
• SECs roll som ett ledande nätverk
• Specifika projekt som vi behöver gå vidare med.

Läs hela sammanfattningen här:
Executive summary SEC Workshop Electromobility in Sweden