Från Almedalen 2018: Självkörande, utsläppsfritt och delat – rätt väg till ett hållbart transportsystem?

fredag, juli 6, 2018

I framtiden kör bilarna själva, delas av flera resande och drivs av el och fossilfria bränslen. Men får vi inte fler fordon på vägarna när bilen kan användas som kontor? Vad vet vi om bästa drivmedel för olika behov? Hur kan ett nytt, annorlunda transportsystem se ut? Vad behöver göras, och av vem?

Dessa frågor utgjorde grunden för Chalmers transportseminarium under Almedalsveckan 2018. Från Swedish Electromobility Centre deltog föreståndare Elna Holmberg och Frances Sprei, Chalmers.​ Även Tord Hermansson, biträdande forskningschef på Volvo Cars medverkade, liksom Karin Svensson Smith, ordförande i Trafikutskottet (mp), Jessica Rosencrantz, vice ordförande i Trafikutskottet (m), Malin Andersson, avdelningschef Trafikkontoret, Göteborgs stad, Fredrik von Corswant, föreståndare Revere, Chalmers, och Sinisa Krajnovic, styrkeområdesledare, Chalmers.

Moderator var Johan Wester.

Se inspelningen från seminariet här: