Fyra frågor till Daniel Wanner

tisdag, oktober 8, 2013

Daniel Wanner håller i dagarna sitt licentiatseminarium med titeln ”Faults and their influence on the dynamic behaviour of electric vehicles”.

Du har tagit fram en metod för att analysera och klassificera  feltoleranta lösningar för elfordon. Varför tycker du det är viktigt?
– Med elektrifiering av fordon följer nya funktionaliteter för säkerhet, komfort och köregenskaper. Men det händer att fel uppstår även i de här innovativa systemen. Då är det viktigt att veta vilken typ av fel i systemen som orsakar vilken sorts fel i fordonet.

Vad har du fokuserat på?
– Jag fokuserade på fel i den elektriska drivlinan. Dessa komponenter är nya för bilindustrin och egenskaperna är inte lika välkända som förbränningsmotorns.

Over-actuated fault tolerant HEVs
Ovan: Ett fordon med och utan feltolerant reglerstrategi. När ett fel  inträffar som bromsar vänster bakhjul klarar bara bilen med feltolerant styrning (grön bana) att behålla stabiliteten och undvika en olycka. 

Vad har varit den största utmaningen i arbetet?
– Den största utmaningen har varit att begränsa arbetet. När jag började på doktorandtjänsten gjordes en mycket bred definition av projektet. Men för att kunna analysera något i detalj behövs en snävare omfattning. Detta var ett viktigt steg i mitt arbete. Sedan kan resultaten användas för att dra mer generella slutsatser.

Seminariet hålls om några dagar. Hur kommer du att fortsätta därefter?
-Efter att felen analyserats och klassificerats kommer jag att använda resultaten för att hitta nya reglerstrategier som kan se till att bilen håller sig kvar på vägen trots fel. Jag kommer att implementera strategierna i en fordonsprototyp för att se om resultaten från mina simuleringar stämmer med verkliga experiment.

Daniel Wanners seminarum hålls på KTH den 18 oktober 2013.

Läs mer om forskningsprojektet >>