Doctoral students at PhD course
The PhD course “System Development of Hybrid Vehicles” received very good reviews by the participants. The course is aimed at both students and people in the industry working with relevant parts of the driveline design.

Goda omdömen för SHCs doktorandkurs

fredag, november 28, 2014

Doktorandkursen ”System Development of Hybrid Vehicles” som under hösten gavs för andra gången i SHCs regi, har fått mycket goda omdömen av deltagarna. Bedömningen av kursen som helhet gav hela 4,875 poäng av 5 möjliga vid kursutvärderingen. 

-Det är ett väldigt bra resultat, säger Anders Grauers, Chalmers, som håller i kursen. Bland utvärderingarna fanns också bra idéer till förbättringar som kan tas med nästa gång.

Varifrån kom årets deltagare?
-De kom från KTH, Lunds tekniska högskola, Chalmers, Volvo Global Trucks Technology och Volvo Construction Equipment.

När ges kursen nästa gång?
-Det är inte bestämt ännu, men om ett och ett halvt till två år är troligt. Anmäl gärna intresse att gå kursen till SHC!

Vilka förbättringar kommer du att utveckla tills dess?
-Jag kommer att försöka ta fram en fallstudie om ett verkligt fordon att diskutera under föreläsningarna och ytterligare en videoföreläsning, om simulering.

Målet med kursen ” System Development of Hybrid Vehicles”  är att ge förståelse av hybriddrivlinor ur ett helhetsperspektiv. Deltagarna arbetar gruppvis med att dimensionera en drivlina för olika fordonstyper, för att förstå hur dimensioneringen påverkas av de olika krav som ställs. Kursen riktar sig både till doktorander och till personer i industrin som arbetar med någon del av drivlinekonstruktionen.