Industriellt råd

Swedish Electromobility Centres industriella råd stödjer och ger allmänna råd till centrumet och bistår programrådet med granskning och i vissa fall prioritering av forskningsprojekt tänkta att finansieras av Swedish Electromobility Centre, i avsikt att få industriell bredd och tyngd vid prioriteringen. Det industriella rådet är enbart rådgivande. Den slutgiltiga rekommendationen av projekt görs av programrådet. Formellt beslut fattas av Chalmers rektor.

Det industriella rådet består i huvudsak av industriparterna i Swedish Electromobility Centre, men kan även inkludera andra organisationer. Temaledarna adjungeras till rådet.

I det industriella rådet ingår för närvarande följande ledamöter:

Elna Holmberg, Swedish Electromobility Centre (ordförande)
Johan Lindström, Scania CV AB
Johan Tollmén, Volvo Car Corporation
Kurt Myhr, FKG
Magnus Karlström, Swedish Electromobility Centre
Niklas Thulin, AB Volvo
Nils-Gunnar Vågstedt, Scania CV AB
Pär Ingelström, AB Volvo
Robert Eriksson, Volvo Car Corporation

Adjungerade ledamöter
Anders Grauers, Chalmers tekniska högskola
Göran Lindbergh, KTH
Jonas Fredriksson, Chalmers tekniska högskola
Mats Alaküla, Lunds universitet

 

Organisation

Organisationsstruktur

Programråd

Industriellt råd

Internationellt vetenskapligt råd