En intensiv vecka om elektromobilitet

onsdag, april 4, 2018

Jonas Fredriksson berättar om Swedish Electromobility Centres sommarskola om komponenter och system för elektromobilitet. En intensiv vecka där föreläsningar och praktiska övningar blandas med sociala aktiviteter.

 

Till vem riktar sig sommarskolan?
Den riktar sig främst till doktorander med intresse och forskningsprofil inom elektromobilitet, på alla universitet och högskolor i Sverige. Men även till personer hos Swedish Electromobility Centres industriparter som vill fortbilda sig.

 

Varför just sommarskola?
Swedish Electromobility Centre är ett nationellt kompetenscentrum med doktorander och forskare på flera olika högskolor och universitet runt om i landet. Det gör att gemensamma aktiviteter kan innebära mycket resande. I sommarskolan samlas vi på ett ställe under en vecka och studerar och diskuterar elektromobilitet fokuserat tillsammans. Dessutom får deltagarna möjlighet att lära känna varandra och skapa kontakter med andra forskare och forskarstuderande som håller på med olika aspekter av elektromobilitet.

 

Vad får jag lära mig under veckan?
Kursen ger både översikt och fördjupade kunskaper i viktiga komponenter såsom batterier, bränsleceller och elmaskiner samt verktyg för systemstudier som ska användas för utvärdering, design och konstruktion av fordonsdrivsystem.

 

Varför ska man delta – räcker det inte med kurserna jag tar på mitt universitet?
Kurser som man tar inom sin egen forskarskola är oftast fördjupningskurser inom det egna forskningsområdet. Eftersom elektromobilitet är ett tvärvetenskapligt område kan det vara svårt hitta kurser som ger en helhetsbild. Sommarskolans kurs ger både en bredare förståelse för elektromobilitetsområdet och för var forskningsutmaningarna ligger inom områdets olika delar.

 

Jag vill delta. Hur gör jag?
Du anmäler dig till kursen via Swedish Electromobility Centres hemsida. Själva kursen och kursmaterialet är gratis, men man betalar för resa, boende och uppehälle. Under en intensiv vecka blandas föreläsningar och praktiska övningar med sociala aktiviteter. Examinationen består i aktivt deltagande under veckan samt lösning av en projektuppgift som redovisas vid ett separat tillfälle.

 

Swedish Electromobility Centre sommarskola

När:  21 – 25 maj 2018
Var: Toftaholm herrgård, utanför Värnamo. http://toftaholm.se/

Anmälan: Senast 12 april

Läs mer om sommarskolan och anmäl dig >>

http://emobilitycentre.se/en/event/summerschool-2018/