Internationellt vetenskapligt råd

I Swedish Electromobility Centres internationella vetenskapliga råd deltar ledande, oberoende experter med högt internationellt anseende, vars expertis täcker centrumets forskningsområde. Det internationella vetenskapliga rådet har som uppdrag att granska centrumets vetenskapliga verksamhet och kvalitet.

I det internationella vetenskapliga rådet ingår för närvarande:

Anna Teyssot, Renault, Frankrike
Giorgio Rizzoni, Ohio State University, USA
Keith Hardy, Argonne National Laboratory, USA

 

Organisation

Organisationsstruktur

Programråd

Industriellt råd

Internationellt vetenskapligt råd