IVL går med i SEC

torsdag, oktober 29, 2020

IVL, svenska miljöinstitutet, ansluter sig nu som partner i Swedish Electromobility Centre. Vi har pratat med Elin Eriksson, Director, Key Accounts and Assignments på IVL, om deltagandet.

Hej och välkomna, Elin!
Hur ser IVLs verksamhet som relaterar till elektromobilitet ut?

IVL jobbar brett över hela hållbarhetsområdet. Vi har kompetens och bedriver verksamhet kopplat till elektromobilitet inom flera områden. Bland annat hållbar mobilitet med effektiva styrmedel och åtgärder där IVL har bred och djup kompetens kring de internationella och europeiska ramverken och åtaganden kring exempelvis transporter och klimatfrågan, men också exempelvis luftföroreningar, miljöavtryck och cirkularitet.

Vi arbetar även med systemanalyser, LCA, LCC och samhällsekonomiska analyser för att jämföra och optimera olika lösningar för elektromobilitet, där även så kallade externa samhällsekonomiska kostnader ingår. Ett annat område vi arbetar inom är analys av hållbarhetsprestanda av olika tekniska lösningar av batterier och leverantörskedjor, samt även av olika möjliga tekniska och systemmässiga lösningar för extraktion, återvinnig och ökad cirkularitet. Vi har också djup expertis inom produktionsprocesser och resurseffektivitet, samt även material och kemiska ämnen samt nuvarande och kommande lagstiftning.

Vad hoppas ni kunna bidra till i centrat?
IVL jobbar tillämpat med allt från desktop studies till praktiska pilotförsök i testanläggningar, lab samt i fullskala, så vi hoppas att IVL kan bidra till att ny kunskap tar stegen till implementering i faktiska produktions- och återvinningsprocesser. Vi hoppas också kunna bidra med jämförande konsekvensanalyser för att identifiera de mest gynnsamma lösningarna innan de testas och implementeras. Här jobbar vi tex med digitala tvillingar och stora datamängder för att på ett effektivt sätt välja inriktning och lösningar. IVL driver också många praktiska lösningar såsom certifierade program och system, som också kan vara viktiga delar av en helhetslösning. Vi hoppas att vår bredd inom hållbarhetsområdet, internationella nätverk och breda arbetsfält kan bidra till centrat.

Vad hoppas ni få ut?
Vi hoppas på spännande och intressanta samarbeten kring komplexa frågeställningar och att kunna tillämpa vår kompetens och våra metoder på de gemensamma utmaningarna vi har för att ta kliv framåt mot utveckling och implementering av hållbara lösningar inom elektromobilitet.

Inom vilket/vilka teman kommer ni vara mest aktiva?
IVL kommer att delta i temaområdena Systemstudier och metoder och Elektromobilitet i samhället till att börja med.