Klartecken för sex nya projekt om bränsleceller

onsdag, juni 21, 2017

”Intresset ökar i takt med marknadsutvecklingen”, säger Bertil Wahlund som leder teknikbevakningen av bränsleceller.

Fjorton ansökningar kom in och sex beviljades när Swedish Electromobility Centre bjöd in till projektförslag för teknikbevakning av bränslecellsområdet. ”Intresset för bränsleceller ökar i takt med marknadsutvecklingen,” säger Bertil Wahlund från Energiforsk, som leder teknikbevakningsdelen inom tema Bränsleceller i Swedish Electromobility Centre.

De beviljade projekten berör

  • bevakning av utvecklingen av fastoxidbränslecellen (och elektrolysörer)
  • hur kostnaden för bränslecellssystem varierar vid olika effektstorlek i fordon
  • livslängd och kostnad för trycktankar för lagring av vätgas men även för andra lagringsalternativ
  • möjligheten för bränsleceller i fordon, hanteringsmaskiner och lok i intermodala transportsystem
  • demonstration av lastcykel med bränslecell för högre effekt och därmed andra användningsområden

Bränsleceller är ett av Swedish Electromobility Centres fem temaområden, och har som mål att bygga en kunskapsbas och möjliggöra en bredare introduktion av bränsleceller.

Text: Emilia Lundgren