Linda Olofsson intervjuad av Dagens Industri. Läs artikeln här!

fredag, oktober 4, 2019

Linda Olofsson, föreståndare för Swedish Electromobility Center, intervjuades av Dagens Industri nu i veckan. I artikeln svarar hon på fyra frågor om det pågående arbetet i centrum och den framtida rollen för elektromobilitet ur ett personligt och samhälleligt perspektiv. Läs artikeln