Loggdata ska ge relevanta körcykler för hybrider

måndag, november 18, 2013

Med hjälp av stora mängder loggdata ska nya, relevanta körcykler med specifika egenskaper kunna genereras. Inom SHC startar nu ett projekt om körcykler för hybridbilsindustrin .

Lars NielsenLars Nielsen, professor vid Linköpings universitet, driver projektet och handleder en av de två doktoranderna. Lars berättar att användningen av körcykler i bilindustrin ökar alltmer, men att de hittills varit besvärliga att generera och har kritiserats för att inte vara anpassade till den verkliga kundgruppens förutsättningar.  När forskarna nu börjar utnyttja data från exempelvis gps  öppnar det för nya möjligheter att målgruppsanpassa bilar och korrigera eventuella misstag tidigare i produktionskedjan.

– Nu kan vi använda oss av stora mängder loggade data från verkliga fordon och väga in faktorer som land, årstid och klimattyp, förklarar Lars Nielsen. Att på det här viset systematiskt använda sig av stora mängder data för att ta fram körcykler är nytt och nästan obeprövat.

Ytterligare möjligheter för hybridfordon
För hybridfordon innebär tillgången till loggdata ytterligare möjligheter att testa hur drivlinan kan utnyttjas optimalt. Ur körcykeln kan man utvinna belastningkurvor för förbränningsmotorn eller för enskilda hybridkomponenter.

-Det finns inte så mycket tidigare kunskap om hybridbilar, förklarar Lars Nielsen. Därför vill man kunna göra ännu fler studier innan lansering av en hybridbil. Relevanta körcykler  gör det möjligt att studera t.ex. hur batteriet påverkas eller energistyrningen agerar vid olika typer av körning.

Söker metodik för användning  av loggdata
Det finns ännu ingen etablerad metodik för hur loggade datamängder ska användas i arbetet med körcykler.Forskningen kommer bland annat att handla om hur sådana metodiker skulle kunna se ut.

-Vi frågar oss hur man kan beskriva en stor databas med statistiska mått och från den generera en körcykel med samma statistiska mått, berättar Lars Nielsen. Vi vill också undersöka hur lång cykeln behöver vara för att man ska vara säker på att ha fått med alla relevanta data, och vilka karakteristika som måste vara med.

Forskarna vill ta fram ett antal cykler som är likvärdiga men inte exakt samma, och som på ett karakteristiskt sätt beskriver vad fordonet genomgår. Genom jämförelse kan man bedöma körcyklernas relevans och undvika felaktiga slutsatser.

I projektet ingår forskare från Chalmers och Linköpings universitet, varav två doktorander.

Medverkande inklusive styrgrupp:

Lars Nielsen, LiU
Jonas Sjöberg, Chalmers
Anders Grauers, Chalmers
Viktor Judez, Chalmers
Peter Nyberg , LiU
Sören Eriksson, VCC
Mattias Björkman, Scania
Sixten Berglund, AB Volvo

Text: Emilia Lundgren
Foto: Peter Modin