Nyhet om beviljade medel för etapp 4

torsdag, juni 20, 2019

Energimyndigheten har beviljat Swedish Electromobility Centre, SEC, medel för etapp 4 som löper från den 1 juli 2019 och fyra år framöver. Det ger oss möjligheten att fortsätta Swedish Electromobility Centres viktiga arbete att verka som katalysator för ny fordonsteknologi .

Vårt uppdrag är fortsatt att bidra till hållbar mobilitet genom att ta fram strategiskt viktig kunskap och kompetens inom el- och hybridfordonsområdet för att stärka och stödja den svenska fordonsindustrin. I etapp fyra kommer vi att fokusera på fem temaområden: Systemstudier och metoder, Elektriska maskiner, drivsystem och laddning, Energilagring (inklusive bränsleceller), Electromobilitet i samhället samt Samverkan mellan fordon och elnätet. Centret ska stärka den gränsöverskridande forskningen och samverkan mellan industrin och akademin. Målet är att göra fordonsflottan mer energieffektiv med en mer skonsam miljöpåverkan.

Se filmen

”Med start från i år utvidgar SEC sitt focus till att med kraft omfatta elfordons kraftnätspåverkan. Det är mycket spännande. En elfordonsflotta av den omfattning vi kommer att ha inom de närmaste 10 åren har en betydande inverkan inte bara på energiuttag ur elsystemet utan även på effektbalans och inte minst samspelet med förnybar elproduktion. SEC tar där det helhetsansvar som kommer att påverka både laddinfrastrukturens och elnätets komponenter så väl som landets elenergigenerering”.
– Mats Alaküla, temaledare för Elektriska maskiner och drivmedel.