29 June 2017

Podcast: Forskningsutmaningar inom e-mobilitet

I senaste sändningen från OmEV:s podd diskuterar Elna Holmberg  och Helena Berg forskningsutmaningar som svensk fordonsindustri står inför och vad kan Sverige göra för att skynda på utvecklingen. De sammanfattar också  konferensen Roads to the Future. 

Elna är föreståndare för Swedish Electromobility Centre, som är värld för omvärldsbevakningen OmEV.

Lyssna på podden


27 June 2017

Bränslecellers konkurrenskraft i vägfordon – ny rapport

Under vilka förutsättningar är drivlinor med bränsleceller konkurrenskraftiga jämfört med andra drivlinealternativ? Eliten inom svensk bränslecellsforskning besvarar frågan i en ny rapport.

Rapporten redovisar resultat från skriftliga källor och från en handfull intervjuer med aktörer i Japan där de stora fordonstillverkarna arbetar med både bränsleceller och laddbara fordon.

– Projektet är ett samarbete mellan delar av den absoluta eliten inom svensk bränslecellsforskning, berättar Bertil Wahlund, Energiforsk, som leder teknikbevakningen av bränsleceller i Swedish Electromobility Centre.

Författarna konstaterar bland annat att konkurrenskraften  för  olika  former  av  elektrifiering ökar i takt med  att  regelverken  skärps. Flertalet  policyinsatser  som  gynnar  batterifordon  gynnar  även bränslecellsfordon. En viktig skillnad är insatser riktade mot infrastrukturen eftersom vätgasfordon, till skillnad från batterifordon, är beroende av en offentlig infrastruktur för drivmedel.

Projektet har genomförts av Hans Pohl, RISE Viktoria, Bengt Ridell, Sweco, Annika Carlson och Göran Lindbergh KTH, Kanehira Maruo och Magnus Karlström Swedish Electromobility Centre/Chalmers.

Studien har genomförts inom ramen för Teknikbevakning av bränsleceller i Swedish Electromobility Centre. Teknikbevakningen koordineras av Energiforsk.

Ladda ner rapporten


26 June 2017

Årsrapporten ute nu!

2016 startade Swedish Electromobility Centre närmare tio postdoc- och doktorandprojekt och dessutom ett tjugotal nya studier och mindre projekt. Nya temaforskare välkomnades och vi såg aktiviteten i temaområdena växa med fler workshops och seminarier och ett bredare nätverk. Vi arrangerade konferenserna ”Roads to the Future”, ”Fuel Cell 2016” och ”Next Generation Batteries”, besökte Japan och tog själva emot besök från olika delar av världen. Läs mer om allt som hänt i Swedish Electromobility Centre i årsrapporten som är ute nu!

Årsrapport 2016


21 June 2017

Klartecken för sex nya projekt om bränsleceller

”Intresset ökar i takt med marknadsutvecklingen”, säger Bertil Wahlund som leder teknikbevakningen av bränsleceller.

Fjorton ansökningar kom in och sex beviljades när Swedish Electromobility Centre bjöd in till projektförslag för teknikbevakning av bränslecellsområdet. ”Intresset för bränsleceller ökar i takt med marknadsutvecklingen,” säger Bertil Wahlund från Energiforsk, som leder teknikbevakningsdelen inom tema Bränsleceller i Swedish Electromobility Centre.

De beviljade projekten berör

 • bevakning av utvecklingen av fastoxidbränslecellen (och elektrolysörer)
 • hur kostnaden för bränslecellssystem varierar vid olika effektstorlek i fordon
 • livslängd och kostnad för trycktankar för lagring av vätgas men även för andra lagringsalternativ
 • möjligheten för bränsleceller i fordon, hanteringsmaskiner och lok i intermodala transportsystem
 • demonstration av lastcykel med bränslecell för högre effekt och därmed andra användningsområden

Bränsleceller är ett av Swedish Electromobility Centres fem temaområden, och har som mål att bygga en kunskapsbas och möjliggöra en bredare introduktion av bränsleceller.

Text: Emilia Lundgren


21 June 2017

Möt oss i Almedalen!

Framtiden är elektrisk – men hur tankar vi bilen? Tillsammans med RISE Research Institutes of Sweden anordnar Swedish Electromobility Centre ett seminarium under Almedalsveckan i Visby.

Idag skapar vi en infrastruktur för snabbladdning av fordon med stora batterier. Är det rätt väg fram? Vilka är alternativen – och är de billigare och bättre? Vad säger förespråkarna? Och vad säger forskningen?

När: 4 juli  2017 kl 11:30 – 12:30

Var: Kinbergs plats 3, Visby

Medverkande:

 • Jacob Lagercrantz, Grundare 2030-sekretariatet
 • Charlotte Eisner, VD Global Sales & Business Development, Chargeamps
 • Björn Aronsson, Verksamhetsledare, Vätgas Sverige
 • Elna Holmberg, Föreståndare, Swedish Electromobility Center
 • Stefan Pettersson, Forskningsledare Electromobility, RISE Viktoria
 • Olle Johansson, VD, Powercircle
 • Frances Sprei, Forskarassistent, Chalmers
 • Peter Engdahl, Energimyndigheten

Läs mer >>