Nytt verktyg hjälper kommuner i upphandling av elbusstrafik

tisdag, maj 29, 2018

Hur ska vi veta var laddare för elbussar ska byggas? Och hur stora batterier behöver bussarna egentligen ha? Genom ett nytt analysverktyg kan beslut om var laddare ska placeras och storlek på batterier lättare fattas. Flera städer har redan haft hjälp av verktyget i upphandlingen av elbusstrafik.

Analysverktyget har utvecklats inom projektet Energiförsörjningsalternativ för elektrifierade bussystem (EAEB) som finansieras av Energimyndigheten. Projektet har tittat på teknik och kostnader för elbussar som körs inom stora områden och med olika typer av busslinjer.

Från Swedish Electromobility Centre har elfordonspecialist Anders Grauers vid Chalmers deltagit i projektet.

Syftet är att på ett överskådligt och korrekt sätt hantera och analysera en stor mängd parametrar såsom antal bussar, batteriegenskaper, laddarnas kapacitet och geografiska placering, laddtider, trafikarbete (tidtabeller) och bussarnas schemaläggning, bussdepåns geografiska placering med flera, för att underlätta bedömningen av vilken som är den mest lämpliga systemkonfigurationen och uppskatta totalkostnaden i jämförelse med andra alternativ.

Ett av resultaten som framkommit i projektet är att bussystem uppbyggda på batterielektriska bussar redan idag kan konkurrera kostnadsmässigt med bussar med förbränningsmotorer, framför allt gasbussar. Antalet elektriska bussar som behövs för att utföra trafikarbetet behöver inte heller skilja sig åt jämfört med det antal bussar som används idag. Laddinfrastrukturen utgör oftast en liten del av de totala kostnaderna. Det gäller delvis vid investeringstillfället men framförallt om man ser till de årliga kostnaderna för att bedriva trafikarbetet.

Ta del av resultatet i projektets slutrapport

Det finns även utbildningsmaterial i form av filmer
(film nr 2 av Anders Grauers)

Via Energimyndigheten och RISE