Nyväckt intresse för bränsleceller i fordonsindustrin

torsdag, december 15, 2016

Svensk fordonsindustri visar ett nyväckt intresse för bränsleceller. Kanske beror det på Hyundais och Toyotas satsningar, menar Magnus Karlström som var med när Teknikbevakning av bränsleceller höll konferensen Fuel Cell 2016.

Magnus Karlström
Magnus Karlström är forskare vid Chalmers och leder en omvärldsbevakning av energieffektiva vägfordon (OmEV) inom SHC.

Hej Magnus! Hur var konferensen?
Den var riktigt intressant. Bränsleceller var ju hett i början av 2000-talet, och nu tycker jag man kan känna av ett nyväckt intresse. Särskilt roligt var att flera projekt presenterade ny kunskap, inte ”bara” internationell teknikbevakning. Bland annat fick vi ta del av en studie av drivlinekonfiguration för olika typer av bränslecellsfordon. Och så fick vi veta att Energimyndigheten planerar en riktad utlysning om bränsleceller under våren 2017.

Hur märks det nyväckta intresset för bränsleceller?
Framför allt var det tydligt om man tittar på vilka som var på konferensen. Många deltagare kom från fordonsföretagen och flera jag pratade med var väldigt nyfikna. Att Toyota släppt en bränslecellsbil är nog en del av förklaringen, men också att allt fler jobbar med eldrift. Med större kunskap om eldriftens  begränsningar kommer också ett ökat intresse för alternativa lösningar. Jag gissar att det idag är betydligt fler som tänker på hur bränsleceller kan komma in som ett komplement till eldrift.

Jag tycker man kan se att bränsleceller är på väg att bli en industrigren i Sverige. Svenska PowerCell, nästan den enda oberoende bränslecellstillverkaren i Europa, har genomtänkta planer som de presenterade på konferensen. Flera mindre entrepenörer var också på plats. Troligtvis funderar de på hur bränsleceller kan komma in i deras produkter. Det är ett tecken på att tekniken ligger närmare marknaden nu än tidigare.

Ge några exempel på höjdpunkter under dagen!
Det var häftigt att både Sandvik och Plansee var där för att presentera investeringar och försäljning till bränslecellsindustrin. Sandvik är ju ett av Sveriges största bolag, och de har verkligen satsat på bränsleceller. För oss i publiken blev det nästan som en säljpitch med två stora, konkurrerande företag som båda behöver visa framfötterna.

Vi gjorde också ett studiebesök på MyFC som tillverkar en bränslecellsladdare till småelektronik. Laddaren består bland annat av en sorts engångsplatta med ämnen som kan generera vätgas.  Marknaden för den typen av produkter är gigantisk, där kommer att finnas plats även för bränsleceller.

Avslutningsvis, vad tror du vi kan vänta för utveckling de närmaste åren, vad gäller bränslecellsfordon och tillhörande infrastruktur?
Jag skulle tro att bränslecellsbilar och tillhörande infrastruktur kommer att växa fram till 2020, men hur mycket kan diskuteras. Vi kommer nog att se en gradvis utveckling och jag tror att även industrin kommer att marknadstesta bränslecellsfordon. Men för att tekniken ska slå igenom måste priserna ner och fler modeller måste ut på marknaden. En skillnad mot utvecklingen för elfordon är att det inte i nuläget finns någon fordonstillverkare som kommer att masstillverka och därför går det långsammare.

Användandet är också en identitetsfråga tror jag. En bränslecellsbil har samma körkänsla som en elbil, det är något folk kan vänja sig vid. Men den som kör elbil har ofta gjort ett aktivt, identitetsskapande val som gör att det inte är självklart att lika gärna välja en bränslecellsbil nästa gång.

Programmet Teknikbevakning av bränsleceller genomförs inom ramen för SHC och koordineras av Energiforsk.

Text: Emilia Lundgren

Läs mer:
Johan Wedlin har skrivit ett referat av konferensen för nyhetsbrevet OmEV: http://gantrack3.com/t/v/0_MTE0ODc4NjI2MDQ3Mg==/

Presentationerna från konferensen finns att ladda ner här: http://www.energiforsk.se/program/teknikbevakning-bransleceller/konferenser/branslecellskonferens-2016/