Optimeringsdesign bidrar till effektiva godstransporter

torsdag, november 8, 2018

Toheed Ghandriz, doktorand vid Chalmers tekniska högskola, arbetar med att hitta den optimala fördelningen av framdrivning över axlar i långa lastbilskombinationer. I uppgiften ingår också att utforma en sådan framdrivning, inklusive konceptuell styrdesign. Resultatet: mer kostnads- och energieffektiva transporter.

Toheed beskriver mer om metoderna:

– Tanken är att fraktfordon kan utformas mer kostnadseffektivt och energieffektivt med tanke på operationella områden och användningsfall inom transporter. För detta ändamål används optimeringsbaserade metoder för att leverera anpassade fordon med de skräddarsydda framdrivningskomponenter som passar bäst för givna transportuppdrag och driftsmiljö.

– Optimeringsbaserad design av fordonskomponenter har visat sig vara effektivare med tanke på samtidig optimering av transportuppdragsinfrastruktur, inklusive laddstationer, rutter och fordonsflottans sammansättning och storlek, speciellt vid elektrifierad framdrivning.

Vilka är de största utmaningarna inom detta område?

– Det är att utvärdera kostnadsfunktionen tillräckligt. Noggranna modeller av fordonsdynamiken och transportmiljön behövs. Den största utmaningen ligger i att parametrisera dessa modeller för att återspegla de verkliga problemen och användningsfallen.

Vilka är resultaten hittills?

– I min licentiatavhandling uppmärksammades att genom att implementera integrerad transport-optimering av fordonshårdvaran, kan de totala ägandekostnaderna minskas upp till 35%, när det handlar om eldrivna tunga fordon.

Vad kan bli effekterna av dessa applikationer?

– Optimeringsbaserad design bidrar till smidig marknadsanpassning, lönsamma företag – speciellt vid elektrifiering och automation, och även grönare transporter, förutsatt att en korrekt beskrivning av användningsfall och systemgränser är tillgängliga genom tydlig kommunikation mellan de olika intressenterna.

Vilka är de mer långsiktiga fördelarna?

– Det kommer att ge mer kostnads- och energieffektiva godstransporter, och så småningom gröna transporter.

Var ser du behoven för fortsatt forskning?

– Den framtida forskningen inkluderar att studera möjligheten och införandet av taktiska och operativa nivåer av beslutsfattandet i den integrerade transport-optimeringen av fordonshårdvaran. Taktiska och operativa beslut refererar till åtgärder som vidtagits under ett dynamiskt köruppdrag med tidsperioden räknat i minuter, respektive sekunder. Dessa åtgärder medverkar både till energiförbrukningen och manövreringen av fordonet.

Läs licentiatavhandlingen här


/ Daniel Karlsson