Nils-Gunnar Vågstedt
”Jag har direkt tillgång till Sveriges skarpaste forskarhjärnor, deras spjutspetskompetens på hög internationell nivå.”

Nils-Gunnar Vågstedt,
Chief Engineer Electromobility,
Scania CV AB

Hans-Göran Milding
”Vi ser Swedish Electromobility Centre som en värdefull plattform i ett strategiskt viktigt område.”

Hans-Göran Milding,
Director Strategic Partnership & Alliances,
Volvo Car Corporation

Tony Sandberg
”Centrumet är viktigt för att säkra den kompentens inom elektrifierade transporter som är avgörande för svensk fordonsindustris konkurrenskraft.”

Tony Sandberg,
Research Director,
Scania CV AB

Robert Eriksson
”Swedish Electromobility Centre har både bredd och djup, vilket bidrar till höjd kunskapsnivå och värdefulla kontaktytor.”

Robert Eriksson,
Senior Technical Leader,
Volvo Car Corporation

Jonas Hofstedt
”Forskargrupperna skapar djup och applicerbar kompetens, som är intressant för svensk fordonsindustris fortsatta konkurrenskraft.”

Jonas Hofstedt,
Senior Vice President Powertrain Development,
Scania CV AB

Jonas Hofstedt
”En utmärkt plattform för Vattenfall att i kvalificerad samverkan analysera och utveckla de ömsesidiga sambanden mellan elnät och elfordon.”

Johan Tollin,
Head of E-mobility R&D Program,
Vattenfall AB

Hans-Olof Dahlberg
”Swedish Electromoblity Centre är det mest relevanta nätverket för omställning av transportsektorn mot fossilfrihet.”

Hans-Olof Dahlberg,
Programansvarig,
Energimyndigheten

Kristina Edström
”Genom Swedish Electromobility Centre kan jag hitta samverkansformer med forskargrupper jag annars inte mött.”

Kristina Edström,
Professor i oorganisk kemi,
Uppsala universitet

Peter Värbrand
”En fantastisk arena för samverkan, med nätverk av personer från både industri och akademi.”

Peter Värbrand,
Vicerektor,
Linköpings universitet

Eva Pålsgård
”Toppen för studenter att kunna diskutera direkt med representanter från industri och myndigheter.”

Eva Pålsgård,
Docent i teknisk fysik,
Uppsala universitet

Mats Alakula
”Swedish Electromobility Centre sammanför akademi, industri och myndigheter vid forskningsfronten för e-mobilitet.”

Mats Alaküla,
Professor i industriell elektroteknik,
Lunds universitet

Anders Grauers
”Genom Swedish Electromobility Centre når jag lättare ut med forskningsresultat.”

Anders Grauers,
Elfordonsspecialist,
Chalmers tekniska högskola

Maria Grahn
”Min forskning visar att elfordon är en energieffektiv lösning för att nå ambitiösa mål för minskade koldioxidutsläpp.”

Maria Grahn,
Forskare i miljösystemanalys,
Chalmers tekniska högskola

Slider

Part i Swedish Electromobility Centre

Swedish Electromobility Centre förenar industri, akademi och samhälle i frågor som rör e-mobilitet, energieffektivitet och hållbarhet. Vi bygger och sprider kunskap, bedriver forskning och utbildning och underlättar för nätverkande och samarbete.

Som part i Swedish Electromobility Centre får du:

  • Tillgång till experter på Sveriges tekniska högskolor
  • Kunskap om forskning och aktiviteter inom e-mobilitet i Sverige
  • Inblick i internationell forskning
  • Utbyte och överföring av kunskap
  • Doktorandkurser och kurser för industrin
  • Genväg till unga talanger genom vårt doktorsnätverk
  • Ett brett, starkt nätverk av kollegor

Intresserad av att bli part i Swedish Electromobility Centre?

Borde ditt företag bli part i Swedish Electromobility Centre? Kontakta oss för att få veta mer!