Programråd

Swedish Electromobility Centre styrs av ett programråd bestående av representanter från alla fullt ut deltagande industrier och universitet. Programrådet rekommenderar projekt till Chalmers rektor som fattar formellt beslut. Programrådet kan kompletteras med ledamöter från övriga parter i centrumet med ett mindre finansiellt engagemang. Dessutom adjungeras nyckelpersoner till rådet.

I programrådet ingår för närvarande följande ledamöter:

Nils-Gunnar Vågstedt, Scania (ordförande)
Erik Swietlicki, Lunds universitet
Mats Andersson, AB Volvo
Eva Pålsgård, Uppsala universitet
Jan Wikander, KTH
Hans-Olof Dahlberg, Energimyndigheten
Robert Eriksson, Volvo Car Corporation
Maria Grahn, Chalmers tekniska högskola
Peter Värbrand, Linköpings universitet

Adjungerade ledamöter
Anders Berndtsson, Trafikverket
Anders Grauers, Chalmers tekniska högskola
Jonas Fredriksson, Chalmers tekniska högskola
Elna Holmberg, Swedish Electromobility Centre
Göran Lindbergh, KTH
Mats Alaküla, Lunds universitet

 

Organisation

Organisationsstruktur

Programråd

Industriellt råd

Internationellt vetenskapligt råd