Sommarskolan 2018 – en plats för kunskap och möten

fredag, augusti 17, 2018

Årets sommarskola för doktorander genomfördes under en intensiv vecka i maj. På Toftaholms herrgård i Småland samlades ett 20-tal kursdeltagare för att få både fördjupad och breddad teknisk kunskap inom området e-mobilitet. Och inte minst – att knyta kontakter.

Swedish Electromobility Centres sommarskola riktar sig i första hand till doktorander med intresse och forskning inom elektromobilitet vid svenska universitet och högskolor. Det ger tillfälle att samlas på ett ställe under en veckas tid, för att studera och diskutera elektromobilitet tillsammans. Dessutom får deltagarna möjlighet att lära känna varandra och skapa kontakter med andra forskare och forskarstuderande inom olika aspekter av elektromobilitet.

– Kursen ger både översikt och fördjupade kunskaper i viktiga komponenter såsom batterier, bränsleceller och elmaskiner samt verktyg för systemstudier som ska användas för utvärdering, design och konstruktion av fordonsdrivsystem, berättade biträdande professor Jonas Fredriksson inför årets vecka.

Två av deltagarna vid årets kursvecka var Chalmers-doktoranderna Anton Klintberg och Lukas Wikander. Båda är verksamma inom reglerteknik och inriktade på batteriers åldrande och hälsotillstånd. De har tidigare varit på något enstaka arrangemang som centret arrangerat. Nu fick de tips att söka sommarskolan från sina forskarkollegor.

– Jag såg det som ett tillfälle att få en helhetsbild. Till vardags är man så fokuserad på sitt ämne, här får man en möjlighet att se allt i ett sammanhang, berättar Anton Klintberg.

Veckan uppfyllde förväntningarna, även om det också var mycket intensivt med en hel vecka av undervisning och praktiska moment från morgon till kväll.

– Det är bra med en intensiv kurs i en vecka. Man blir väldigt fokuserad och man tänker inte på något annat. Men det är mycket att lära på kort tid, säger Lukas Wikander. Då var det bra att många moment avslutades med praktiska övningar, som att designa ett eget batteri. Det är ett bra sätt att förankra minnet av kursen. Framförallt tvingade det oss att diskutera ämnen med de andra kursdeltagarna. Det var väldigt bra att vi kom från olika forskningsområden. Det gjorde att man inte gick ner för mycket i detaljer.

– På kvällstid hade vi en Electric Car Challenge med en bilbana. Vi skulle optimera en elektrisk drivlina för att dra så lite energi som möjligt och fullfölja hela varvet, berättar Anton. Det var uppenbart bäst att köra så fort som möjligt – så länge man inte körde av banan!

Både Anton och Lukas var mycket nöjda med kursen och föreläsarna.

– Lärarna var extremt bra, dels extremt kunniga men även pedagogiska, menar Anton.

– Det finns inte så många andra sätt att lära sig generella saker. De får man upptäcka längre fram i så fall, men det skulle säkert ta tre-fyra år. Och då är det nästan för sent, säger Lukas.

Utöver alla nya kunskaper var det också en stor fördel att få träffa och lära känna de andra deltagarna.

– En av de bästa sakerna var att man träffade folk från andra ställen och annan bakgrund. Både sådana inom samma område som vi själva, men också andra. De kontakterna kan vi ha nytta av länge, avslutar Anton.

Efter veckan på Toftaholm avslutas nu kursen med en hemuppgift och slutredovisning efter sommaren.

 

Text: Daniel Karlsson, foto: Elna Holmberg & Chalmers