Världsledande batteriforskaren Kristina Edström får KTH:s stora pris

tisdag, juni 26, 2018

Det är kemiprofessorn och den världsledande batteriforskaren Kristina Edström vid Uppsala universitet som får KTH:s stora pris 2018. Genom hennes forskning har världen kommit närmare en lösning när det gäller energilagring. Hon har också ett stort engagemang när det gäller att inspirera och vägleda unga och lovande forskare – och hon är verksam inom Swedish Electromobility Centre.

”Energi är en ödesfråga för framtiden och genom Kristina Edströms gedigna forskning och kunskap har världen kommit avsevärt närmare en lösning i fråga om energilagring. Genom att ladda sin forskargärning med lika delar integritet och ihärdighet har Kristina Edström, professor i oorganisk kemi, byggt upp världsledande batteriforskning. Genom att inspirera och dela med sig av sin kreativa kompetens till yngre forskare är hon också en garant för en kvalitativ återväxt för framtiden.”

Så lyder motiveringen till att Kristina Edström får KTH:s stora pris 2018.

– Det känns ju alldeles överväldigande. Det är så stort att bli utvald av ett annat universitet än sitt hemmauniversitet. För mig betyder det extra mycket i det läge jag just nu är att försöka kraftsamla batteriforskning för Europa. Det ger mig en extra legitimitet för det jag försöker göra. Jag är också särskilt tacksam för att mitt arbete med yngre forskare lyfts fram. Det är så viktigt att uppmuntra en ny generation forskare att inspireras av forskning om batterier.

Kristina Edström är professor i oorganisk kemi vid Uppsala universitet. Där leder hon Nordens största grupp inom batteriforskning, Ångström Advanced Battery Centre. Utveckling av nästa generations energilagringsteknik och batteriteknik för tillämpningar inom fordonsindustrin är exempel på områden där hennes forskargrupp är särskilt framstående. Forskningen syftar till att ta fram nya batterikemier som kan ge oss kraftfullare, säkrare och billigare batterier än idag utan att tära allt för mycket på världens råvarutillgångar.

– Det betyder att vi studerar litiumbatterier, solid state-batterier, natriumbatterier och multivalenta batterier. Vi gör negativa och positiva elektrodmaterial, vi gör nya elektrolyter och vi sätter samman dem till battericeller. Vi vill framförallt förstå vad det är som sker av önskade och oönskade reaktioner inne i ett batteri så att till exempel fordonsindustrin kan få batterier som klarar att snabbladda, går att förutsäga vad gäller prestanda och som kan ha en lång livslängd. För detta ändamål utvecklar vi nya analysmetoder vid exempelvis MAX IV-laboratoriet och European Spallation Source (ESS) i Lund, säger Kristina Edström.

Idag ägnar hon sig mycket att vägleda unga och lovande forskare på Ångströmlaboratoriet. Det är viktigt för henne att unga forskare får känna att de vågar vara en del i en stor forskargrupp och samtidigt utvecklas som självständiga forskare.

– Därför gäller det för mig att hantera att både vara internationellt synlig själv och samtidigt se till att jag inte låter mina unga kolleger finnas i min skugga. Det innebär att aktivt fundera över vilka som söker externa medel, vilka som är synliga på vilka konferenser och att våga rekrytera unga forskare som är betydligt mer intelligenta än vad själv jag är, säger Kristina Edström.

KTH:s rektor Sigbritt Karlsson tycker att det känns utmärkt att få ge KTH:s stora pris till Kristina Edström.

– Hennes grundforskning är samhällsnyttig och kommer till användning här och nu i en värld som letar efter hållbara lösningar på energiområdet. Hennes forskning har stor bäring och betydelse för Sverige och internationellt givetvis. Som vetenskapskvinna är hon dessutom en stark förebild för många, säger hon.

Kristina Edström
Kristina Edström utsågs till hedersdoktor vid NTNU (Norges teknisk-naturvetenskapliga universitet) 2017. Hon är föreståndare forskarskolan i neutronspridning, Swedness, inom området materialvetenskap och livsvetenskaper, som pågår mellan 2016 och 2021. Hon utsågs till professor i oorganisk kemi vid Uppsala universitet 2005.

KTH:s stora pris
KTH:s stora pris, som i år uppgår till 1,2 miljoner kronor, kommer från avkastningen ur Stiftelsen KTH:s stora pris ur 1944-års donation. Stiftelsen skapades av en donation från en anonym givare. Priset ska tilldelas en svensk medborgare som genom epokgörande insatser eller upptäckter och skapande av nya värden, särskilt inom teknik men även inom vetenskap och konst, främjar vårt folks välstånd.

Via KTH, Håkan Soold