Världens första forskningskonferens för batteriåtervinning

tisdag, september 11, 2018

​Våra fordon närmar sig en allt mer elektrifierad framtid, men utan fungerande batteriåtervinningsteknik kommer utvecklingen stanna av och elbilarnas batterier är fortfarande mycket svåra att återvinna industriellt. Nu samlas forskare och industri Chalmers för att delta på världens första forskningskonferens med huvudfokus på batteriåtervinning.

​Forskning kring återvinning av litiumbatterier från bland annat elbilar och bärbar elektronik har vuxit i takt med att vi närmar oss ett fossilfritt och elektrifierat samhälle. Metaller och mineraler som är nödvändiga för batterierna kommer förr eller senare ta slut. Kobolt exempelvis, som är ett av de vanligaste ämnena i batterierna, beräknas nå sin produktionstopp runt 2025. Kobolt anses dessutom av många vara ett så kallad konfliktmineral där mänskliga rättigheter ofta kränks i samband med brytning i form av barnarbete och slavarbete.

–Detta är en mycket kritisk fråga där det är bråttom att finna lösningen. Hållbar tillgång och återvinning av kobolt är avgörande för elbilens existens, säger forskarassistent Martina Petranikova​ som arrangerar konferensen.

Men det finns fler områden inom batteriets livscykel som håller dem tillbaka när det gäller hållbarhet. Bland annat innehåller elbilsbatterier när de blivit förbrukade fortfarande så mycket energi att återvinning kan vara farlig. Elbilsbatterierna kan dessutom variera så mycket mellan tillverkare att det är svårt för återvinnaren att veta vad batteriet innehåller. Samtidigt är det en konkurrensfördel för företagen att utveckla nya sammansättningar på batterierna. Därför måste tillverkarna och återvinnarna samtala om hur batterierna ska designas.

​​–Industrin är mycket intresserad av att hitta rätt återvinningstekniker. Bland annat eftersom de är skyldiga att ta hand om avfallet från deras produkter, så som förbrukade batterier. Med olika sammansättningar på batterierna är de mycket svåra att återvinna industriellt. Vi kan idag återvinna det mesta ur ett batteri, men det tar tid och är kostsamt. Med konferensen vill vi mötas och lösa dessa problem, säger Martina Petranikova.

För att hitta en hållbar lösning måste hela batteriets livscykel samordnas från produktion och utveckling till insamling och återvinning och även lagstiftning. Därför sammanför nu Chalmers forskare inom industriell materialåtervinning forskare, experter, tillverkare, användare och återvinnare under samma tak för att dela med sig av sin kunskap, sina förväntningar, tekniska och ekonomiska verkligheter och även deras drömmar om att ta initiativ för en cirkulär ekonomi för batterier.

Konferensen Circular Economy of Batteries Production and Recycling, CEB, hålls på Lindholmens konferenscenter 24-26 september 2018.

Läs mer på konferensens hemsida.​