Bli en nyckelperson hos oss!

Vi söker en biträdande föreståndare. Swedish Electromobility Centre är det nationella forskningscentrumet för elektrifiering av transporter med verksamhet som sträcker sig från tekniken ombord till samhället och energisystemet. Som biträdande föreståndare får du en nyckelroll i centrumet, bland annat genom att hålla samman vår projektportfölj. Läs mer om tjänsten och ansök senast 31 maj.