”Jag har direkt tillgång till Sveriges skarpaste forskarhjärnor, deras spjutspetskompetens på hög internationell nivå.”

Nils-Gunnar Vågstedt,
Chief Engineer Electromobility,
Scania CV AB

”Vi ser Swedish Electromobility Centre som en värdefull plattform i ett strategiskt viktigt område.”

Hans-Göran Milding,
Director Strategic Partnership & Alliances,
Volvo Car Corporation

”Centrumet är viktigt för att säkra den kompentens inom elektrifierade transporter som är avgörande för svensk fordonsindustris konkurrenskraft.”

Tony Sandberg,
Research Director,
Scania CV AB

”Swedish Electromobility Centre har både bredd och djup, vilket bidrar till höjd kunskapsnivå och värdefulla kontaktytor.”

Robert Eriksson,
Senior Technical Leader,
Volvo Car Corporation

”Forskargrupperna skapar djup och applicerbar kompetens, som är intressant för svensk fordonsindustris fortsatta konkurrenskraft.”

Jonas Hofstedt,
Senior Vice President Powertrain Development,
Scania CV AB

”En utmärkt plattform för Vattenfall att i kvalificerad samverkan analysera och utveckla de ömsesidiga sambanden mellan elnät och elfordon.”

Johan Tollin,
Head of E-mobility R&D Program,
Vattenfall AB

”Swedish Electromoblity Centre är det mest relevanta nätverket för omställning av transportsektorn mot fossilfrihet.”

Hans-Olof Dahlberg,
Programansvarig,
Energimyndigheten

”Elektrifierade transporter är en viktig del av ett tillgängligt, fossilfritt och hållbart samhälle.”

Anders Berndtsson,
Strateg,
Trafikverket

”Genom Swedish Electromobility Centre kan jag hitta samverkansformer med forskargrupper jag annars inte mött.”

Kristina Edström,
Professor i oorganisk kemi,
Uppsala universitet

”En fantastisk arena för samverkan, med nätverk av personer från både industri och akademi.”

Peter Värbrand,
Vicerektor,
Linköpings universitet

”Toppen för studenter att kunna diskutera direkt med representanter från industri och myndigheter.”

Eva Pålsgård,
Docent i teknisk fysik,
Uppsala universitet

”Swedish Electromobility Centre sammanför akademi, industri och myndigheter vid forskningsfronten för e-mobilitet.”

Mats Alaküla,
Professor i industriell elektroteknik,
Lunds universitet

”Genom Swedish Electromobility Centre når jag lättare ut med forskningsresultat.”

Anders Grauers,
Elfordonsspecialist,
Chalmers tekniska högskola

”Min forskning visar att elfordon är en energieffektiv lösning för att nå ambitiösa mål för minskade koldioxidutsläpp.”

Maria Grahn,
Forskare i energisystemanalys,
Chalmers tekniska högskola

Slider

En katalysator för ny fordonsteknologi

Swedish Electromobility Centre är ett nationellt centrum för forskning och utveckling av el- och hybridfordon och laddinfrastruktur. Vi förenar svensk expertis inom e-mobilitet och är en nod för samverkan mellan akademi, industri och samhälle.

Vår drivkraft är att utveckla hållbara och energieffektiva transporter för väg- och arbetsfordon. Swedish Electromobility Centre bedriver industrirelevant forskning och studerar olika teknologier för att bedöma deras potential. Vi håller också i utbildningar, arrangerar workshops och konferenser, driver ett doktorandnätverk och är värd för en omfattande omvärldsbevakning. Genom vårt breda nätverk med forskare och ingenjörer från Sveriges ledande fordonstillverkare och tekniska högskolor sprider vi värdefulla kontakter och strategisk kunskap.

Parter – Anmäl dig till vårt nätverk

Läs om våra temaområden: