Swedish Electromobility Centre

Swedish Electromobility Centre är ett nationellt kompetenscentrum för el- och och hybridfordon och infrastruktur. Vi förenar svensk expertis inom e-mobilitet och är en nod för samverkan mellan akademi, industri och samhälle.

Så här jobbar vi:

  • Forskning i frontlinjen
  • Temaområden som plattformar för svensk forskningsagenda
  • Utåtriktade konferenser och workshops
  • Daglig omvärldsbevakning av energieffektiva fordon
  • Nationellt doktorandnätverk

Vi utvecklar och optimerar lösningar för dagens och framtidens energieffektiva och miljövänliga el- och hybridfordon. Vår forskning berör drivlinan och dess komponenter och styrsystem liksom infrastruktur, kommunikation mellan fordon och fordonets förmåga att utnyttja infrastrukturen.

Vi främjar kunskapsbyggande, nätverk och utbildning. Det gör vi bland annat genom konferenser och workshops, kurser för doktorander och aktiviteter i vårt doktorandnätverk. Dessutom är vi värd för en daglig analys omvärldsanalys genom nyhetsbrevet OmEV.

Swedish Electromobility Centre grundades av Energimyndigheten 2007 i partnerskap med svensk bilindustri och akademi. Våra parter är AB Volvo, BorgWarner Sweden AB, CEVT, Chalmers tekniska högskola, Energimyndigheten, KTH Kungliga tekniska högskolan, Linköpings universitet, Lunds universitet, TitanX, Epiroc, PowerCell Sweden AB, ABB AB, VTI, Scania CV AB, Uppsala universitet, Vattenfall och Volvo Car Corporation. Läs mer om våra parter

Läs mer om våra temaområden: