”Det finns möjligheter att radikalt minska utsläppen”

torsdag, september 26, 2019

Anders Nordelöf bemöter problematiken med utvinningen av sällsynta jordartsmetaller i P1 Morgon

 

 

Elbilar riskerar att skapa stora miljöproblem, visar en granskning från Sveriges Radio. Hör vår temaledare Anders Nordelöf bemöta problematiken med utvinningen av sällsynta jordartsmetaller i P1 Morgon.

Även om elektrifieringen av våra transporter har många miljömässiga vinster finns fortfarande områden där produktionen måste utvecklas och bli mer hållbar. Det sätter en ny granskning från Ekot ljus på, som visar att utvinningen av jordartsmetaller orsakar svåra föroreningar i Kina där de bryts. Enligt reportage utvinns 85 procent av världens jordartsmetaller här, och enligt granskningen visar flera vetenskapliga rapporter på allvarliga miljöproblem i majoriteten av de kinesiska gruvorna.

– Lösningen är att vi har ökade striktare krav på den här typen av brytning, högre medvetenhet och att vi kan hantera gruvslagg med bättre tekniska metoder. Det finns möjligheter att radikalt minska de här utsläppen, säger Anders Nordelöf, vår temaledare för Elektromobilitet i samhället, till Sveriges Radio.

Låg kostnad spelar stor roll
En av anledningarna till att en så stor del av metallerna bryts i just Kina är den låga kostnaden för produkten. Hade utvinningsprocessen istället gjorts i Sverige hade läget förmodligen sett annorlunda ut.

– Vi har en strikt miljölagstiftning och väldigt hård tillståndsprövning i Sverige, så det finns all anledning att tro att det skulle bli en betydligt mindre miljöpåverkande brytning av den här typen av metaller.

Vad gäller omställningen för industrin kommer det däremot dröja innan vi ser svensktillverkade jordartsmetaller i våra elbilar.

– Jag tror att diskussionen vi har i dag och inte minst elbilens sikte på att bli mer mycket mer miljövänlig än konventionella fordon gör att medvetenheten ökar även inom fordonsindustrin. Men det går långsamt. De kommer behöva jobba med spårbarhet och ställa krav på varje ny upphandling med sina leverantörer. Det går inte över en natt tyvärr, säger Anders Nordelöf till P1 och fortsätter.

– Tyvärr är det väl så att när vi försöker lösa klimatproblematiken så får vi nya problem, och de måste vi också se till att lösa.

Hör Anders Nordelöf på inslaget i P1 Morgon här: https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1650&artikel=7302425

Fotnot: I inslaget ger Anders ett räkneexempel för ett elfordon och ett bensindrivet fordon som körs i 20 000 mil. I beskrivningen sägs att fordonen kan tänkas köras denna sträcka på ett år, men vad Anders avsåg var en möjlig total körsträcka för en livslängd på ca 10 år.