Inspel från Swedish Electromobility Centre till kommande forsknings- och innovationspolitiska proposition

Detta inspel beskriver den forskning och innovation som Swedish Electromobility Centre ser behov av för en storskalig implementering av elektromobilitet som bas för ett hållbart transportsystem. Hela inspelet kan laddas ner som PDF för att läsas i sin helhet.

Sammanfattande punkter:
• Hållbar värdekedja och cirkulära lösningar för elektromobilitet
• Analys av aktörer och beteenden för storskalig implementering av elektromobilitet
• Utveckling av batterier och bränsleceller
• Laddning, vätgastankning och infrastruktur
• Nätintegrering av en stor elektrifierad fordonsflotta
• Fordonsoptimering
• Resiliens och cybersäkerhet
• Policy och reglering

De synpunkter och åsikter som uttrycks här tillhör SEC som helhet och reflekterar inte nödvändigtvis position eller syn hos enskilda parter i centrumet.